Velkommen  (0 bonuspoint)

Kurser & Uddannelser

produkter fundet.
Side 1.
Sorter efter:     Dato      Kursustitel     
  • True True

    Sygefravær – med de nye regler 2017

    Du får et overblik over de mange regler, der gælder, når en medarbejder bliver syg. F.eks. arbejdsgivers refusion, sygedagpengeperiodens længde og arbejdsgivers mulighed for at iværksætte "fast-track". 

    tirsdag den 26. september 2017
    MBK Kursuslokaler
    Pilestræde 61, 1. sal
    1112 København 
    Sygefravær – med de nye regler 2017
    7Lekt.
  • True False

    HR & persondata - oktober

    Bliv skarp til at håndtere persondataretlige spørgsmål. Du får en gennemgang af regler og problemstillinger forbundet med håndtering af data relateret til medarbejdere og HR samt praktiske råd og vink.

    torsdag den 26. oktober 2017
    Tivoli Hotel & Congress Center
    Arni Magnussons Gade 2-4
    1577 København V
    HR & persondata - oktober
    7Lekt.
  • True True

    Lønbehandling – ajourføring med reglerne

    Har du helt styr på jeres lønbehandling? Korrekt lønbehandling er utrolig vigtig for medarbejderne.

    torsdag den 2. november 2017
    Danske Advokater, Valencia
    Vesterbrogade 32
    1620 København V
    Lønbehandling – ajourføring med reglerne
    7Lekt.
  • True True

    Direktørret og direktørkontrakten

    Kurset behandler de emner inden for ansættelsesretten, som særligt vedrører direktører og ledende funktionærer. Efter kurset vil du være opdateret om de nyeste tendenser inden for ansættelsesvilkår for ledere og godt klædt på til at kunne håndtere de daglige udfordringer omkring ledende medarbejdere.

    torsdag den 9. november 2017
    Tivoli Hotel & Congress Center
    Arni Magnussons Gade 2-4
    1577 København V
    Direktørret og direktørkontrakten
    7Lekt.
  • True False

    Virksomhedsoverdragelsesloven - efterår 2017

    Kom hele vejen rundt om medarbejderes stilling ved virksomhedsoverdragelser, omstruktureringer, strukturomlægninger, in- og outsourcinger, og hvordan du håndterer dem i et juridisk HR-perspektiv.

    onsdag den 15. november 2017
    Ingeniørforeningens Mødecenter
    Kalvebod Brygge 31-33
    1780 København V
    Virksomhedsoverdragelsesloven - efterår 2017
    7Lekt.
  • True True

    Ansættelsesretten i praksis

    Ansættelsesforholdet fra fødsel til død. Annoncering og samtale, kontrakten, arbejdstid, opgaver, løn, forhold under ansættelsen (klausuler, virksomhedsoverdragelse) ophør, bortvisning, forskelsbehandling.

    onsdag den 15. november 2017
    Danske Advokater, Valencia
    Vesterbrogade 32
    1620 København V
    Ansættelsesretten i praksis
    14Lekt.
  • True True

    Kollektiv arbejdsret

    Du får overblik over det arbejdsretlige system og lærer at håndtere arbejdsretlige problemstillinger i praksis. Der arbejdes med cases og rollespil.

    mandag den 20. november 2017
    Comwell Borupgaard
    Nørrevej 80
    3070 Snekkersten
    Kollektiv arbejdsret
    17Lekt.
  • True True

    Ansættelsesret på engelsk

    Styr uden om fælderne, når du skal kommunikere professionelt om ansættelsesret på engelsk.

    fredag den 24. november 2017
    Danske Advokater, Valencia
    Vesterbrogade 32
    1620 København V
    Ansættelsesret på engelsk
    3Lekt.
  • True False

    Loyalitetspligt, kunde- og konkurrenceklausuler

    Kursets formål er at give deltagerne indsigt i reglerne for de konkurrencebegrænsninger, der følger af den almindelige loyalitetspligt samt de lovregulerede kunde- og konkurrenceklausuler

    tirsdag den 16. januar 2018
    Danske Advokater, Valencia
    Vesterbrogade 32
    1620 København V
    Loyalitetspligt, kunde- og konkurrenceklausuler
    6Lekt.
  • True False

    Forretningshemmeligheder

    Kurset sætter fokus på én af de væsentligste og mest aktuelle problemstillinger for erhvervslivet, nemlig beskyttelse af forretningshemmeligheder og fortrolige data. Datatyveri, hacking, industrispionage, overførsel og kopiering af fortrolige data, herunder fra medarbejdere og andre samarbejdspartnere udgør et stort problem. Lov om forretningshemmeligheder (direktivbaseret) vil fremover fastsætte niveauet og reglerne for beskyttelse af forretningshemmeligheder samt de retsmidler, der vil være tilgængelige ved krænkelser.

    onsdag den 7. marts 2018
    Danske Advokater, Valencia
    Vesterbrogade 32
    1620 København V
    Forretningshemmeligheder
    4Lekt.
  • True True

    EU-rettens indtog i dansk arbejdsret med vægt på forskelsbehandling

    Kurset giver deltagerne en dybdegående analyse af EU-Domstolens praksis på beskæftigelsesdirektivets område, hvor vægten lægges på at identificere de vigtige momenter ved afvejningen af, om en national retstilstand er forenelig med EU-retten. Kurset gør dig i stand til at overskue de centrale temaer for EU-rettens påvirkning i forskelsbehandlingssager, herunder navnlig i sager om alders- og handicapdiskrimination. Analysen vil inddrage de seneste forskningsbidrag og erfaringen fra de danske forelæggelser for EU-Domstolen, herunder Ajos-dommen.

    torsdag den 8. marts 2018
    Danske Advokater, Valencia
    Vesterbrogade 32
    1620 København V
    EU-rettens indtog i dansk arbejdsret med vægt på forskelsbehandling
    7Lekt.
  • True True

    Den nye ferielov

    Markante ændringer må forventes, når en ny ferielov forventes vedtaget i foråret 2018. Kom på forkant allerede nu.

    torsdag den 15. marts 2018
    Danske Advokater, Valencia
    Vesterbrogade 32
    1620 København V
    Den nye ferielov
    7Lekt.
  • True True

    Ansættelsesretlige nyheder

    Det årlige opdateringskursus, hvor nye domme, regler og praksis samt udviklingstendenser gennemgås.

    onsdag den 13. juni 2018
    Danske Advokater, Valencia
    Vesterbrogade 32
    1620 København V
    Ansættelsesretlige nyheder
    7Lekt.
  • True True

    Ansættelsesret på engelsk

    Styr uden om fælderne, når du skal kommunikere professionelt om ansættelsesret på engelsk.

    tirsdag den 25. september 2018
    Danske Advokater, Valencia
    Vesterbrogade 32
    1620 København V
    Ansættelsesret på engelsk
    3Lekt.