Velkommen  (0 bonuspoint)

Kurser & Uddannelser

Advokatsekretærer, sagsbehandlere, advokatfuldmægtige, m.m. der ikke har den store erfaring med behandling af dødsboer, der skiftes privat, og som gerne vil have et overblik over reglerne, herunder alternativer til egentlig skifte

Dødsbobehandling A-Z, Middelfart

Få styr på arbejdsgangene og reglerne inden for arv. Hvem kan arve, og hvem skal arve? Og hvordan laves boopgørelse med beregning af boafgift i enkle boer?

 

Henvendt til

Advokatsekretærer, sagsbehandlere, advokatfuldmægtige, m.m. der ikke har den store erfaring med behandling af dødsboer, der skiftes privat, og som gerne vil have et overblik over reglerne, herunder alternativer til egentlig skifte

Tid og sted

torsdag den 30. marts 2017
Kl. 09:30 - 17:30
 
fredag den 31. marts 2017
Kl. 09:30 - 15:00

 

Hotel Park, Middelfart A/S
Viaduktvej 28
5500 Middelfart
Danmark

Del

13Kursus-lektioner Du optjener 13 bonuspoint

Pris

Medlem
 kr.
Andre
 kr.

Priser er ekskl. moms.

Undervisere

 • Helle Larsen

  Helle Larsen

  Advokat (H)

  Advokathuset Helle Larsen A/S

  Helle Larsen er indehaver af Advokathuset Helle Larsen A/S som har kontor i både Hadsund og Hobro. Helle er tidligere formand for Danske Familieadvokater og har i en årrække undervist i familieret, dødsboer og i inkasso. Helle arbejder mest med familieret og dødsbobehandling. Helle har i mange år arbejdet ved domstolene og kender derfor også arbejdsvilkårene på den anden side af skranken.

 • Jesper M. Koefoed

  Jesper M. Koefoed

  Advokat (H)

  Valdal Advokatfirma

  Jesper M. Koefoed er advokat i advokatvirksomheden Valdal i København. Jesper har tidligere været medlem af Advokatsamfundets kredsbestyrelse for 1. kreds. Jesper har arbejdet med dødsbobehandling og rådgivning om arv og testamenter gennem mange år. Siden 1996 har han været bobestyrer ved skifteretten i København og Lyngby. Jesper har i en årrække undervist i dødsbobehandling.

Program

På kurset gennemgår vi reglerne for arv, hvem der kan arve, og hvem, der skal arve.

Vi arbejder med de forskellige private skifteformer. Således gennemgår vi, hvad et boudlæg er, hvem der kan sidde i uskiftet bo, og hvorfor længstlevende nogen gange skal skifte i stedet for at overtage boet til hensidden i uskiftet bo. Vi arbejder også med boopgørelsen og de krav, der er til indholdet i denne.

Vi gennemgår almindelige begreber som skifteværge, solvenserklæring, proklama samt fordringernes prøvelse. Der vil være en introduktion til boafgiftsberegninger, som gennemgås i detaljer på særskilt kursus, hvor dødsboskatten også behandles.

Derudover vil vi kort gennemgå reglerne om begunstigelse i pensioner m.v..

På kurset gennemgås forskellige opgaver, hvor du som deltager kan være med til at give dit bud på en løsning.

Kurset omhandler kun private skifter m.v.

 Læs mere om bobestyrerboer – solvente og insolvente her

Ønskes der overnatning, skal dette skrives i bemærkningsfeltet. Værelsesprisen er 1.100 kr. ekskl. moms. Når du overnatter betaler Danske Advokater for middagen torsdag aften.

Undervisere

 • Helle Larsen

  Helle Larsen

  Advokat (H)

  Advokathuset Helle Larsen A/S

  Helle Larsen er indehaver af Advokathuset Helle Larsen A/S som har kontor i både Hadsund og Hobro. Helle er tidligere formand for Danske Familieadvokater og har i en årrække undervist i familieret, dødsboer og i inkasso. Helle arbejder mest med familieret og dødsbobehandling. Helle har i mange år arbejdet ved domstolene og kender derfor også arbejdsvilkårene på den anden side af skranken.

 • Jesper M. Koefoed

  Jesper M. Koefoed

  Advokat (H)

  Valdal Advokatfirma

  Jesper M. Koefoed er advokat i advokatvirksomheden Valdal i København. Jesper har tidligere været medlem af Advokatsamfundets kredsbestyrelse for 1. kreds. Jesper har arbejdet med dødsbobehandling og rådgivning om arv og testamenter gennem mange år. Siden 1996 har han været bobestyrer ved skifteretten i København og Lyngby. Jesper har i en årrække undervist i dødsbobehandling.

Program

Se under dag 1.

Find et andet kursus?

Fandt du ikke det rigtige kursus?

 

lpe
Linda Pedersen | Foreningskoordinator | T: +45 33 43 70 25 | E: lpe@danskeadvokater.dk

Kontakt

Linda Pedersen er koordinator på de dele af privatretten, der knytter sig til kurser inden for person-, familie- og arveret samt dødsboer og generationsskifter.

 

Hun har ansvaret for Danske Familieadvokater og Danske Arveretsadvokater og  de dertilhørende fagudvalg.

 

Endvidere har hun specialkompetence inden for drift af advokatvirksomked, dvs. ledelse, forretningsudvikling, etik, kommunikation og sprog, og koordinerer forretningsudviklingopgaver sammen med forretningsudviklingschef Øyvind Fagerstrand.

Læs mere...

Kontakt Linda Pedersen på tlf.

33 43 70 25