Velkommen  (0 bonuspoint)

Kurser & Uddannelser

produkter fundet.
Side 1.
Sorter efter:     Dato      Kursustitel     
 • True False

  Loyalitetspligt, kunde- og konkurrenceklausuler

  Kursets formål er at give deltagerne indsigt i reglerne for de konkurrencebegrænsninger, der følger af den almindelige loyalitetspligt samt de lovregulerede kunde- og konkurrenceklausuler

  torsdag den 6. april 2017
  Danske Advokater, Valencia
  Vesterbrogade 32
  1620 København V
  Loyalitetspligt, kunde- og konkurrenceklausuler
  6Lekt.
 • True False

  HR & persondata - maj

  Bliv skarp til at håndtere persondataretlige spørgsmål. Du får en gennemgang af regler og problemstillinger forbundet med håndtering af data relateret til medarbejdere og HR samt praktiske råd og vink.

  onsdag den 17. maj 2017
  Copenhagen Marriott Hotel
  Kalvebod Brygge 5
  1560 København V.
  HR & persondata - maj
  7Lekt.
 • True True

  Ansættelsesretlige nyheder

  Det årlige opdateringskursus, hvor nye domme, regler og praksis samt udviklingstendenser gennemgås.

  onsdag den 17. maj 2017
  Danske Advokater, Valencia
  Vesterbrogade 32
  1620 København V
  Ansættelsesretlige nyheder
  7Lekt.
 • True False

  Virksomhedsoverdragelsesloven - forår 2017

  Kom hele vejen rundt om medarbejderes stilling ved virksomhedsoverdragelser, omstruktureringer, strukturomlægninger, in- og outsourcinger, og hvordan du håndterer dem i et juridisk HR-perspektiv.

  tirsdag den 6. juni 2017
  MBK Kursuslokaler
  Pilestræde 61, 1. sal
  1112 København 
  Virksomhedsoverdragelsesloven - forår 2017
  7Lekt.
 • True True

  EU-rettens indtog i dansk arbejdsret med vægt på forskelsbehandling

  Kurset giver deltagerne en dybdegående analyse af EU-Domstolens praksis på beskæftigelsesdirektivets område, hvor vægten lægges på at identificere de vigtige momenter ved afvejningen af, om en national retstilstand er forenelig med EU-retten. Kurset gør dig i stand til at overskue de centrale temaer for EU-rettens påvirkning i forskelsbehandlingssager, herunder navnlig i sager om alders- og handicapdiskrimination. Analysen vil inddrage de seneste forskningsbidrag og erfaringen fra de danske forelæggelser for EU-Domstolen, herunder Ajos-dommen.

  torsdag den 8. juni 2017
  Danske Advokater, Valencia
  Vesterbrogade 32
  1620 København V
  EU-rettens indtog i dansk arbejdsret med vægt på forskelsbehandling
  7Lekt.
 • True True

  Sygefravær – med de nye regler 2017

  Du får et overblik over de mange regler, der gælder, når en medarbejder bliver syg. F.eks. arbejdsgivers refusion, sygedagpengeperiodens længde og arbejdsgivers mulighed for at iværksætte "fast-track". 

  tirsdag den 26. september 2017
  MBK Kursuslokaler
  Pilestræde 61, 1. sal
  1112 København 
  Sygefravær – med de nye regler 2017
  7Lekt.
 • True False

  HR & persondata - oktober

  Bliv skarp til at håndtere persondataretlige spørgsmål. Du får en gennemgang af regler og problemstillinger forbundet med håndtering af data relateret til medarbejdere og HR samt praktiske råd og vink.

  torsdag den 26. oktober 2017
  Tivoli Hotel & Congress Center
  Arni Magnussons Gade 2-4
  1577 København V
  HR & persondata - oktober
  7Lekt.
 • True False

  Diskrimination i ansættelsesforhold

  Du får gennem en teoretisk og praktisk gennemgang af reglerne med tilhørende praksis et grundigt indblik i behandlingen af sager om diskrimination for domstolene og Ligebehandlingsnævnet. Der bliver lagt vægt på udveksling af erfaringer- og gerne diskussioner - mellem deltagerne og underviserne, også i erkendelse af, at synspunkterne kan variere betydeligt alt afhængigt af om sagen ses fra lønmodtager- eller arbejdsgiverside.

  torsdag den 26. oktober 2017
  Danske Advokater, Valencia
  Vesterbrogade 32
  1620 København V
  Diskrimination i ansættelsesforhold
  7Lekt.
 • True True

  Direktørret og direktørkontrakten

  Kurset behandler de emner inden for ansættelsesretten, som særligt vedrører direktører og ledende funktionærer. Efter kurset vil du være opdateret om de nyeste tendenser inden for ansættelsesvilkår for ledere og godt klædt på til at kunne håndtere de daglige udfordringer omkring ledende medarbejdere.

  torsdag den 9. november 2017
  Tivoli Hotel & Congress Center
  Arni Magnussons Gade 2-4
  1577 København V
  Direktørret og direktørkontrakten
  7Lekt.
 • True False

  Virksomhedsoverdragelsesloven - efterår 2017

  Kom hele vejen rundt om medarbejderes stilling ved virksomhedsoverdragelser, omstruktureringer, strukturomlægninger, in- og outsourcinger, og hvordan du håndterer dem i et juridisk HR-perspektiv.

  onsdag den 15. november 2017
  Ingeniørforeningens Mødecenter
  Kalvebod Brygge 31-33
  1780 København V
  Virksomhedsoverdragelsesloven - efterår 2017
  7Lekt.
 • True True

  Ansættelsesretten i praksis

  Ansættelsesforholdet fra fødsel til død. Annoncering og samtale, kontrakten, arbejdstid, opgaver, løn, forhold under ansættelsen (klausuler, virksomhedsoverdragelse) ophør, bortvisning, forskelsbehandling.

  onsdag den 15. november 2017
  Danske Advokater, Valencia
  Vesterbrogade 32
  1620 København V
  Ansættelsesretten i praksis
  14Lekt.
 • True True

  Ansættelsesret på engelsk

  Styr uden om fælderne, når du skal kommunikere professionelt om ansættelsesret på engelsk.

  fredag den 24. november 2017
  Danske Advokater, Valencia
  Vesterbrogade 32
  1620 København V
  Ansættelsesret på engelsk
  3Lekt.
 • True True

  Den nye ferielov

  Markante ændringer må forventes, når en ny ferielov forventes vedtaget i foråret 2018. Kom på forkant allerede nu.

  torsdag den 15. marts 2018
  Danske Advokater, Valencia
  Vesterbrogade 32
  1620 København V
  Den nye ferielov
  7Lekt.