Velkommen  (0 bonuspoint)

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.

År
Vælg år
20-03-2017
Styresignal om sommerhuse, som pensionister efter planloven kan anvende som bolig hele året SKAT har den 10. februar 2017 sendt udkast til styresignal om sommerhuse, som pensionister efter planloven kan anvende som bolig hele året, i høring. Udkastet har været behandlet i Danmarks Skatteadvokaters bestyrelse, der fungerer som Danske Advokaters skattefagudvalg. Danske Advokater har nedenstående bemærkninger til udkastet.
14-03-2017
Udkast til vejledning – Hvornår er oplysninger i finansielle rapporter intern viden? Finanstilsynet har den 10. februar 2017 sendt udkast til ”Vejledning – Hvornår er oplysninger i finansielle rapporter intern viden?” i høring. Udkastet har været behandlet i Danske Advokaters fagudvalg for kapitalmarkedsret. Danske Advokater har nedenstående bemærkninger til udkastet.
27-01-2017
Lovforslag nr. L 103 Skatteministeren har den 14. december 2016 fremsat lovforslag nr. L 103 – Forslag til lov om ændring af personskatteloven og virksomhedsskatteloven (Kildeartsbegrænsning af underskud fra fysiske personers investeringer i visse anpartsprojekter). Skatteministeriet har samtidig med fremsættelsen sendt lovforslaget i høring.
25-01-2017
Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder Skatteministeriet har den 16. december 2016 sendt udkast til forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder) (herefter lovforslaget) i høring.
20-01-2017
Forslag til lov om kapitalmarkeder Finanstilsynet har den 14. december 2016 sendt følgende i høring:
19-01-2017
Udkast til forslag til skattekontrollov m.fl. Skatteministeriet har den 24. november 2016 sendt følgende udkast til lovforslag i høring: Forslag til skattekontrollov Forslag til skatteindberetningslov Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven, afskrivningsloven og forskellige andre love
19-01-2017
Styresignal om personalets private brug af virksomhedens aktiver SKAT har den 22. december 2016 sendt udkast til styresignal om den momsmæssige behandling af personalets private brug af virksomhedens aktiver (herefter styresignalet) i høring. Styresignalet har været behandlet i Danmarks Skatteadvokaters bestyrelse, der fungerer som Danske Advokaters fagudvalg for skatteret.
09-01-2017
Høring over udkast til forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold samt udkast til forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægtefælleskifte mv. og forskellige andre love. Indledning og overordnede bemærkninger Børne- og Socialministeriet har den 29. november 2016 (sagsnr. 2016-4195) sendt udkast til forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold (herefter alene betegnet lovforslaget) i høring med anmodning om eventuelle bemærkninger. Lovforslaget går ud på at gennemføre en ny lov med det formål at modernisere reglerne i lov om ægteskabets retsvirkninger (retsvirkningsloven).

Nyheder

KURSER

Del
Helle Hübertz Krogsøe
Helle Hübertz Krogsøe | Vicedirektør | T: +45 33 43 70 12 | E: hhk@danskeadvokater.dk

Kontakt

Helle er vores vicedirektør og er ansvarlig for de fagpolitiske brancheinitiativer.

 

Helle kender det politiske spil efter en lang karriere i Justitsministeriet. Hun arbejder i det daglige tæt sammen med vores fagudvalg og de mange eksterne samarbejdspartnere – både offentlige og private.

 

Som retschef er Helle vores garant for, at det bliver de holdbare juridiske løsninger, der ser dagens lys.

Læs mere…

Kontakt Helle Hübertz Krogsøe på tlf.

33 43 70 12