Velkommen  (0 bonuspoint)

Temadag og generalforsamling den 18. maj 2017

 

 

Temadag og generalforsamling den 18. maj 2017 kl. 10:00–16:00

på First Hotel Grand Jernbanegade 18 i Odense om

Ekspropriationserstatning og andre erstatningsretlige emner af betydning for miljøadvokaten

 

OM DAGENS EMNE

Vi har i bestyrelsen drøftet en række erstatningsretlige spørgsmål, som ofte dukker op på miljøadvokatens skrivebord, hvad enten man behandler en sag om ekspropriation, råstofindvinding, naturbeskyttelse eller noget helt fjerde.

 

Vi vil benytte temadagen den 18. maj 2017 til at se nærmere på disse spørgsmål, som vil blive belyst både teoretisk men navnlig ud fra en advokat-praktisk vinkel med fokus på de spørgsmål, som særligt ses at give anledning til spørgsmål/tvister mellem de involverede parter. Vi vil på dagen udfolde emnet "praksis siden sidst" til at være en overskrift, som går igen for alle indlæg, idet dagens erstatningsretlige emner vil blive præsenteret med fokus på ny praksis på det pågældende område. Som det følger nedenfor, vil vi på dagen berører mange forskelligartede retsområder, men med overordnet fokus på erstatningsretlige spørgsmål. Hvis I, som deltager på temadagen, har en interessant afgørelse/problemstilling, som I gerne vil dele med forsamlingen, er I mere end velkomne til at kontakte Ellen Skodborggaard (33121133) herom. 

 

Programmet for dagen følger nedenfor, idet vi undervejs på temadagen også afholder Danske Miljøadvokaters årlige generalforsamling - se nedenfor.

Kl. 10:00-10:10
 
Velkommen og indledning v/ Ellen Skodborggaard
 
Kl. 10:10-11:15
 

 

Erstatning for forventningsværdi og principperne  herfor, v/ Jens Flensborg, Gert Lund og Louise Solvang Rasmussen
 

Kl. 11:15-11:30
 
Kaffepause
 
Kl. 11:30-12:00 

 
Erstatning for midlertidige genepåvirkninger, v/ Louise Solvang Rasmussen
 
Kl. 12:00-13:00
 
Frokost
 
Kl. 13:00-13.30 Generalforsamling i Danske Miljøadvokater (se indkaldelse nedenfor)
 
Kl. 13:35-14:30

 

Forskellige erstatningsarter:
Erstatning efter naturbeskyttelseslovens kapitel 2a.
Erstatning for vådområder efter vandløbsloven.
Erstatning for lovlig udsættelse af bævere.
Belyst ud fra nye domstolsafgørelser v/ Britta Moll Brown
 

Kl. 14:30-14:50
 
Kaffepause
 
Kl. 14:50:15:30

Seneste praksis om fradrag for fordele i erstatningsbeløb. Moms og ekspropriationserstatninger v/ Jens Flensborg

Generalforsamlingen afholdes kl. 13:05-13:35 med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne:

 

1.  Valg af dirigent.

 2.  Bestyrelsens beretning. Se beretning her.

 3.  Aflæggelse af regnskab. Se regnskab her.

 4.  Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år. Se budget her.

 5.  Valg af 4-7 medlemmer til bestyrelsen.

 6.  Valg af revisor og revisorsuppleant.

 7.  Indkomne forslag.

 8.  Eventuelt.

 

Valget til bestyrelsen gælder for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt.


 

Tilmelding

 

  
Navn 
Firmanavn 
E-mail 

Pris
Gebyr for deltagelse i temadagen er kr. 550,00 ekskl. moms. Deltagergebyret opkræves ved faktura. Tilmeldingen er bindende og skal ske senest den 10. maj 2017.

Det er bestyrelsens forventning, at kursusprogrammet for foreningens temadag kan tælle med i den enkelte advokats efteruddannelse med i alt 5½ lektioner á 45 minutters varighed. Der vil derfor blive udstedt kursusbevis til de deltagere, der deltager i hele arrangementet.

Nyheder

KURSER

Del
Susanne Kærgaard Wyniger
Susanne Kærgård Wyniger | Kursuskoordinator | T: +45 33 43 70 28 | E: swy@danskeadvokater.dk

Kontakt

Susanne Wyniger tager sig af kurser inden for emnerne fast ejendom, entreprise, ejendomsadministration, miljø samt energi og forsyning. Hun tager sig også af digital tinglysning og tager sig af ejendoms- og boligområdet  sammen med specialkonsulent Annette Lerche.

 

Susanne har ansvaret for Danske Miljøadvokater og de fagudvalg, der har med ejendomme, miljø samt energi og forsyning at gøre.

 

Desuden har hun specialkompetence inden for administrative medarbejdere og har ansvaret for eliteuddannelsen.

Læs mere…

Kontakt Susanne Kærgaard Wyniger på tlf.

33 43 70 28