Velkommen  (0 bonuspoint)

Kurser & Uddannelser

produkter fundet.
Side 1.
Sorter efter:     Dato      Kursustitel     
 • True True

  Ansættelsesret på engelsk

  Styr uden om fælderne, når du skal kommunikere professionelt om ansættelsesret på engelsk.

  fredag den 24. november 2017
  Danske Advokater, Valencia
  Vesterbrogade 32
  1620 København V
  Ansættelsesret på engelsk
  3Lekt.
 • True False

  Loyalitetspligt, kunde- og konkurrenceklausuler

  Kursets formål er at give deltagerne indsigt i reglerne for de konkurrencebegrænsninger, der følger af den almindelige loyalitetspligt samt de lovregulerede kunde- og konkurrenceklausuler

  tirsdag den 16. januar 2018
  Danske Advokater, Valencia
  Vesterbrogade 32
  1620 København V
  Loyalitetspligt, kunde- og konkurrenceklausuler
  6Lekt.
 • True True

  Lønbehandling – ajourføring med reglerne

  Har du helt styr på jeres lønbehandling? Korrekt lønbehandling er utrolig vigtig for medarbejderne.

  onsdag den 7. februar 2018
  Danske Advokater, Valencia
  Vesterbrogade 32
  1620 København V
  Lønbehandling – ajourføring med reglerne
  7Lekt.
 • True False

  Forretningshemmeligheder

  Kurset sætter fokus på én af de væsentligste og mest aktuelle problemstillinger for erhvervslivet, nemlig beskyttelse af forretningshemmeligheder og fortrolige data. Datatyveri, hacking, industrispionage, overførsel og kopiering af fortrolige data, herunder fra medarbejdere og andre samarbejdspartnere udgør et stort problem. Lov om forretningshemmeligheder (direktivbaseret) vil fremover fastsætte niveauet og reglerne for beskyttelse af forretningshemmeligheder samt de retsmidler, der vil være tilgængelige ved krænkelser.

  onsdag den 7. marts 2018
  Danske Advokater, Valencia
  Vesterbrogade 32
  1620 København V
  Forretningshemmeligheder
  4Lekt.
 • True True

  EU-rettens indtog i dansk arbejdsret med vægt på forskelsbehandling

  Kurset giver deltagerne en dybdegående analyse af EU-Domstolens praksis på beskæftigelsesdirektivets område, hvor vægten lægges på at identificere de vigtige momenter ved afvejningen af, om en national retstilstand er forenelig med EU-retten. Kurset gør dig i stand til at overskue de centrale temaer for EU-rettens påvirkning i forskelsbehandlingssager, herunder navnlig i sager om alders- og handicapdiskrimination. Analysen vil inddrage de seneste forskningsbidrag og erfaringen fra de danske forelæggelser for EU-Domstolen, herunder Ajos-dommen.

  torsdag den 8. marts 2018
  Danske Advokater, Valencia
  Vesterbrogade 32
  1620 København V
  EU-rettens indtog i dansk arbejdsret med vægt på forskelsbehandling
  7Lekt.
 • True True

  Den nye ferielov

  Markante ændringer må forventes, når en ny ferielov forventes vedtaget i foråret 2018. Kom på forkant allerede nu.

  torsdag den 15. marts 2018
  Danske Advokater, Valencia
  Vesterbrogade 32
  1620 København V
  Den nye ferielov
  7Lekt.
 • True False

  Diskrimination i ansættelsesforhold

  Du får gennem en teoretisk og praktisk gennemgang af reglerne med tilhørende praksis et grundigt indblik i behandlingen af sager om diskrimination for domstolene og Ligebehandlingsnævnet. Der bliver lagt vægt på udveksling af erfaringer- og gerne diskussioner - mellem deltagerne og underviserne, også i erkendelse af, at synspunkterne kan variere betydeligt alt afhængigt af om sagen ses fra lønmodtager- eller arbejdsgiverside.

  torsdag den 7. juni 2018
  Danske Advokater, Valencia
  Vesterbrogade 32
  1620 København V
  Diskrimination i ansættelsesforhold
  7Lekt.
 • True True

  Ansættelsesretlige nyheder

  Det årlige opdateringskursus, hvor nye domme, regler og praksis samt udviklingstendenser gennemgås.

  onsdag den 13. juni 2018
  Danske Advokater, Valencia
  Vesterbrogade 32
  1620 København V
  Ansættelsesretlige nyheder
  7Lekt.
 • True True

  Ansættelsesret på engelsk

  Styr uden om fælderne, når du skal kommunikere professionelt om ansættelsesret på engelsk.

  fredag den 28. september 2018
  Danske Advokater, Valencia
  Vesterbrogade 32
  1620 København V
  Ansættelsesret på engelsk
  3Lekt.
 • True True

  Ansættelsesretten i praksis

  Ansættelsesforholdet fra fødsel til død. Annoncering og samtale, kontrakten, arbejdstid, opgaver, løn, forhold under ansættelsen (klausuler, virksomhedsoverdragelse) ophør, bortvisning, forskelsbehandling.

  onsdag den 14. november 2018
  Danske Advokater, Valencia
  Vesterbrogade 32
  1620 København V
  Ansættelsesretten i praksis
  14Lekt.