Velkommen  

Advokatens rolle i samfundet

Advokater er en vigtig forudsætning for et velfungerende retssystem.

Afgørende for vores retssystem

Advokater spiller en særlig rolle i samfundet, fordi de er en forudsætning for et velfungerende retssystem. Bliver man som borger eller virksomhed for alvor uenig med nogen, eller står man anklaget for at have begået noget strafbart, skal man formentlig en tur i retten. Her har man mulighed for at lade sig repræsentere ved en advokat, som kender og forstår juraen og de særlige spilleregler, der gælder i retssystemet.

Men advokaten er ofte også garant for, at sagen aldrig kommer så langt. For med de rigtige aftaler og den rigtige rådgivning, kan der spares meget tid, penge og frustrationer. For eksempel ved at sikre aftalegrundlaget i forbindelse med generationsskifter, ansættelser og aftaler mellem virksomheder. Du kan læse mere om advokaters erhvervsrådgivning under ”Erhvervsrådgivning”. Advokater kan også medvirke til at sikre en både lovlig og ordentlig behandling af boet ved dødsfald eller en levedygtig aftale mellem ægtefæller, der går fra hinanden ved en skilsmisse. Du kan læse mere om advokatens rådgivning til borgere under ”Privatrådgivning

 

Advokater står altid på klientens side - advokater er uafhængige

Advokater, der arbejder i en advokatvirksomhed er uafhængige. Det vil sige, at han eller hun er klientens mand – og kun det. Hverken staten eller andre kan presse en advokat til at gøre eller mene noget bestemt og advokaten kan ikke have andre økonomiske interesser eller motiver, der skal varetages.

 

Arbejder også for borgere som ikke har råd til at hyre en advokat

Borgere, der ikke selv kan betale for advokatbistand, kan få retshjælp ved en advokat. Dels arbejder advokater med sager, hvor der gives offentlig retshjælp, eller hvor klienten er dækket af en retshjælpsforsikring. Og dels yder advokater juridisk bistand i de såkaldte advokatvagter. I advokatvagterne kan man som borger få et kort råd om, hvad man videre bør gøre med det problem, man står med, uden at det koster noget. Du kan læse mere om mulighederne for retshjælp her.

 

Advokaten kvalitetssikrer lovgivningen

Advokater er dygtige jurister og bliver ofte i kraft af deres arbejde og erfaring eksperter inden for bestemte retsområder. Det er derfor også naturligt, at advokater engagerer sig i udformningen af den lovgivning, som lægger rammerne for vores samfundsudvikling. Advokater sidder derfor ofte med i lovforberedende udvalg, skriver høringssvar og forsøger at påvirke myndigheder og politikere til at vi får en bedre lovgivning.
 

Nyheder

KURSER

Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | 33 43 70 10 | pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse. 

 

Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse. Derudover er han som adm. direktør involveret i en lang række af Danske Advokaters projekter og opgaver. 

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag. 

Læs mere…

Kontakt Paul Mollerup på tlf.

33 43 70 10