Velkommen   (0 lektioner)

Advokatetiske regler

Læs de advokatetiske regler og bemærkninger hertil

Som led i Danske Advokaters arbejde for en forbedret retssikkerhed for advokater er det et centralt mål at arbejde for, at vore medlemmers og den enkelte advokats håndtering af de advokatetiske regler i konkrete situationer er så smidig, enkel og træfsikker som muligt. Vi ønsker en stadig forbedring af den service, der ydes til vore medlemmer i det daglige i form af viden og værktøjer, som kan lette i hverdagen.

Danske Advokater har tidligere orienteret om, at bestyrelsen har besluttet at nedsætte et stående etikudvalg, der har til formål både at komme med branchens bud på nogle supplerende bemærkninger til de advokatetiske regler i form af en oversigt på Danske Advokaters hjemmeside, og som skal rådgive bestyrelsen i tilfælde, hvor medlemmer henvender sig til Danske Advokater vedr. advokatetiske spørgsmål.

Vi har i diagramform udarbejdet en vejledning med nogle supplerende bemærkninger til i første omgang interessekonfliktreglerne. Skemaet er opbygget på den måde, at de advokatetiske regler, som Advokatråder anvender fra den 1. oktober i år, er gengivet i den første søjle. Den anden søjle indeholder Advokatrådets særlige bemærkninger (fra juni i år). Danske Advokaters bemærkninger er gengivet i den tredje søjle. Afsnit med ændringer er indtil videre markeret med rødt.

Vi håber med dette initiativ, at vi kan medvirke til at give vore medlemmer en bedre vejledning vedrørende de mere vanskelige dele af de advokatetiske regler og med nedsættelse af etik-udvalget at få gode kollegers input til dette arbejde. Vi var ikke kommet hertil, hvis ikke en ihærdig arbejdsgruppe gennem længere tid havde gennemgået hele området vedr. retssikkerhed for advokater og havde leveret klare anbefalinger til bestyrelsen.

Nyheder

KURSER

Benedikte Havskov Hansen
Benedikte Havskov Hansen | Vicedirektør | 33 43 70 12 | bhh@danskeadvokater.dk


Kontakt

Benedikte er Danske Advokaters vicedirektør for afdelingen Policy & viden.

Læs mere…

Kontakt Benedikte Havskov Hansen på tlf.

33 43 70 12