Velkommen  (0 bonuspoint)

Kurser & Uddannelser

Advokater, jurister, landinspektører og ansatte i bygge- og anlægsbranchen samt relaterede brancher

Mediatoruddannelsen – Hold 17-2 - bygge-anlæg

Mediatoruddannelse med fokus på bygge- og anlægsbranchens konflikter.

 

Henvendt til

Advokater, jurister, landinspektører og ansatte i bygge- og anlægsbranchen samt relaterede brancher

Tid og sted

torsdag den 21. september 2017
kl. 10:00 til
fredag den 22. september 2017
kl. 16:00
 
onsdag den 1. november 2017
kl. 10:00 til
fredag den 3. november 2017
kl. 16:00
 
tirsdag den 28. november 2017
kl. 10:00 til
onsdag den 29. november 2017
kl. 16:00

 

Trinity
Gl. Færgevej 30, Snoghøj
7000 Fredericia
Danmark

Del

58Kursus-lektioner Du optjener 58 bonuspoint

Pris

Medlem
 kr.
Andre
 kr.

Priser er ekskl. moms.

Undervisere

 • /Files/Billeder/2_Kurser_Uddannelser/Undervisere/Pia_deleuran.jpg

  Pia Deleuran

  Advokat og mediator - cand.jur et art

  Advokatfirmaet Deleuran

  Pia Deleuran driver selvstændig advokatvirksomhed og yder juridisk bistand inden for det civilretlige område. Pia blev uddannet som mediator i 1996/97 inden for civil, business og family mediation og har praktiseret inden for felterne siden. I en periode som retsmægler. Pia har bred undervisningserfaring - hun har gennem en lang periode været ekstern lektor ved Københavns Universitet, har holdt undervisningsforløb ind- og udland og har siden 2003 været tovholder og underviser på mediatoruddannelse og flere specialist-forløb. Pia har en universitetsgrad i teoretisk pædagogik og kan derfor kalde sig cand.jur et art.

 • Louise Lerche-Gredal
  /Files/Billeder/2_Kurser_Uddannelser/Undervisere/Pia_deleuran.jpg

  Louise Lerche-Gredal

  Advokat, mediator og adm. dir.

  Mediationsinstituttet

  Louise Lerche-Gredal er adm. direktør for Mediationsinstituttet, hvor hun dagligt beskæftiger sig med at rådgive om mediation, samt udpege kvalificerede mediatorer til såvel private som erhvervsmæssige tvister. Louise er advokat og har tidligere været ansat som advokat hos Kammeradvokaten og Kromann Reumert, hvor hun overvejende har ført retssager inden for erstatnings- og forsikringsretten. Louise blev uddannet mediator i San Diego, Californien og fungerede efterfølgende som retsmægler ved San Diego Superior Court.

 • /Files/Billeder/2_Kurser_Uddannelser/Undervisere/Pia_deleuran.jpg

  Lawrence Kershen

  QC, mediator - UK

  Lawrence Kershen, England.

  With more than 30 years experience as an English barrister, Lawrence Kershen has been mediating since 1994. He has huge training experience and draws on his international background in training professionals in mediation and negotiation skills.

 • /Files/Billeder/2_Kurser_Uddannelser/Undervisere/Pia_deleuran.jpg

  Mogens Yde Knudsen

  Advokat, mediator og retsmægler

  Zacco Advokater

  Mogens Yde Knudsen er selv uddannet på Danske Advokaters mediatoruddannelse, da den blev udbudt for første gang i 2002. Han har siden undervist i mediation på denne uddannelse og i diverse andre sammenhænge. Mogens er udpeget som mediator af International Trademark Association og har været retsmægler siden 2003 og har endvidere medieret i mange konflikter i privat regi.

Program

Om uddannelsen
Over 600 advokater, jurister mfl. har nu gennemført Mediatoruddannelsen siden starten i 2002. Deltagerne har fået indblik i mediation som en alternativ og avanceret konfliktløsningsmetode. De har i den forbindelse fået en række konkrete redskaber, som både kan anvendes som mediator, men også i det daglige arbejde med håndteringen af juridiske tvister, i kontraktsforhandlinger og i arbejdet med lignende opgaver.

I special-udgaven af uddannelsesforløbet tages der som vanligt udgangspunkt i den faciliterende mediationsmetode. Den bagvedliggende filosofi og model er alment anerkendt i Danmark og anvendt som grundlag for det permanente retsmæglingstilbud, der siden 2008 har været ved alle byretter, landsretter og Sø- og Handelsretten. Et lignende forløb blev med succes gennemført i 2016.

I 2017-versionen af uddannelsesforløbet vil bygge- og anlægsbranche-forhold ligeledes være i centrum for en del af oplæggene tillige i opgaver og cases. Hertil vil relaterede områder som f.eks. naboret med skelforretninger, ekspropriationer og andre tilgrænsende felter blive berørt undervejs.

Nogle deltager i uddannelsen, da de har et ønske om at virke som mediatorer og retsmæglere efter uddannelsesforløbets afslutning, mens andre vil anvende den nye viden og de nyvundne færdigheder som mere avancerede konfliktløsere, partsrepræsentanter i mediationsforløb eller for at få bevidsthed om særlige konflikthåndteringsstrategier – navnlig i bygge- og anlægssager.

Uddannelsen består af syv undervisningsdage, som er fordelt på tre moduler – et introduktionsforløb, et intensivt træningsforløb og et forløb med fokus på den enkeltes mediations- og konflikthåndteringsstil.

Derudover vil der i tilknytning til forløbet være en 8. dag – den 30. november 2017 med en fælles konference, hvor branchens øvrige mediatorer og faglige venner, samarbejdspartnere m.fl. inviteres til en dag i mediationens tegn. En dag hvor uprøvede og erfarne mediatorer kan få nyeste viden via oplæg og workshops. En dag, hvor der gives mulighed for at udveksle erfaringer, deltage i debat, med meget mere.

Modul 1:
Introducerer deltagerne til den grundlæggende filosofi og tilknyttede metode i mediation og retsmægling. Allerede på modul 1 tages udgangspunkt i cases og eksempler fra blandt andet bygge- og anlægsbranchen samt tilgrænsende felter. Deltagerne har i forløbet en aktiv rolle, og der veksles mellem oplæg og opgaver.

Modul 2:
Tager deltagerne igennem et intensivt træningsforløb, hvor der prøves kræfter med de lærte tekniker og teorier, der udvides med et internationalt perspektiv. Igen vil der blive en vekslen mellem oplæg, debat, cases og rollespil. Dette modul foregår på engelsk. På forhånd gennemgås fagudtryk, og der bliver taget hånd om evt. sprogbarriere undervejs.

Modul 3:
Fokuserer på deltagernes egen mediations- og konflikthåndteringsstil. Her uddybes de særlige felter, som bygge- og anlægsbranchen har interesse i, og der bliver inviteret oplægsholdere, der understøtter denne vinkel i uddannelsen.
Konference om mediation:

Konference – 30. november 2017

I tilknytning til uddannelsesforløbet udbydes en konference med debat, workshops, inspiration, drøftelse af forretningsudvikling mv.
Erfarne mediatorer og retsmæglere inviteres til Trinity for at udveksle erfaringer med de nyuddannede mediatorer og får på den måde mulighed for at stille skarpt på mediationens rolle såvel i fremtidens Danmark som internationalt. I løbet af dagen vil danske som internationale indlægsholdere give deres bud på udviklingen, og deltagerne vil få mulighed for at drøfte konkrete emner og problemstillinger i en række workshops.

Lærebøger og kursusmateriale:

 • International konfliktløsning af Vibeke Vindeløv m.fl. fra Samfundslitteratur
 • Vibeke Vindeløv: Konfliktmægling, Djøfs forlag
 • Pia Deleuran (red.): Mediation som mulighed – Partsadvokatens rolle, Djøfs forlag
 • Henry Brown & Arthur Marriott: ADR – Principles and practice, 3. udgave, Sweet & Maxwell. (Vær opmærksom på, at bogen findes i en paperback)


Der uddeles mapper med materiale undervejs i forløbet. Da uddannelsen løber over flere måneder, er der god tid til, at det indlærte stof kan relateres til det daglige arbejde. Efter endt uddannelse er der mulighed for at søge optagelse i foreningen Danske Mediatoradvokater på www.mediatoradvokater.dk. For advokater er det muligt efterfølgende at blive udpegningsberettiget mediatoradvokat ved Mediationsinstituttet.

Uddannelsesforløbets undervisere og indlægsholdere:
Advokat og mediator Pia Deleuran (faglig ansvarlig og gennemgående underviser)
Adm. direktør for Mediationsinstituttet, Louise Lerche-Gredal
Advokat og mediator Mogens Yde Knudsen
Lawrence Kershen, QC, mediator - UK m.fl.

Uddannelsen afholdes som internat, og overnatning er inkluderet i kursusafgiften.

Undervisere

 • Pia Deleuran

  Advokat og mediator - cand.jur et art

  Advokatfirmaet Deleuran

  Pia Deleuran driver selvstændig advokatvirksomhed og yder juridisk bistand inden for det civilretlige område. Pia blev uddannet som mediator i 1996/97 inden for civil, business og family mediation og har praktiseret inden for felterne siden. I en periode som retsmægler. Pia har bred undervisningserfaring - hun har gennem en lang periode været ekstern lektor ved Københavns Universitet, har holdt undervisningsforløb ind- og udland og har siden 2003 været tovholder og underviser på mediatoruddannelse og flere specialist-forløb. Pia har en universitetsgrad i teoretisk pædagogik og kan derfor kalde sig cand.jur et art.

 • Louise Lerche-Gredal

  Louise Lerche-Gredal

  Advokat, mediator og adm. dir.

  Mediationsinstituttet

  Louise Lerche-Gredal er adm. direktør for Mediationsinstituttet, hvor hun dagligt beskæftiger sig med at rådgive om mediation, samt udpege kvalificerede mediatorer til såvel private som erhvervsmæssige tvister. Louise er advokat og har tidligere været ansat som advokat hos Kammeradvokaten og Kromann Reumert, hvor hun overvejende har ført retssager inden for erstatnings- og forsikringsretten. Louise blev uddannet mediator i San Diego, Californien og fungerede efterfølgende som retsmægler ved San Diego Superior Court.

 • Lawrence Kershen

  QC, mediator - UK

  Lawrence Kershen, England.

  With more than 30 years experience as an English barrister, Lawrence Kershen has been mediating since 1994. He has huge training experience and draws on his international background in training professionals in mediation and negotiation skills.

 • Mogens Yde Knudsen

  Advokat, mediator og retsmægler

  Zacco Advokater

  Mogens Yde Knudsen er selv uddannet på Danske Advokaters mediatoruddannelse, da den blev udbudt for første gang i 2002. Han har siden undervist i mediation på denne uddannelse og i diverse andre sammenhænge. Mogens er udpeget som mediator af International Trademark Association og har været retsmægler siden 2003 og har endvidere medieret i mange konflikter i privat regi.

Program

Modul 2:
Tager deltagerne igennem et intensivt træningsforløb, hvor der prøves kræfter med de lærte tekniker og teorier, der udvides med et internationalt perspektiv. Igen vil der blive en vekslen mellem oplæg, debat, cases og rollespil. Dette modul foregår på engelsk. På forhånd gennemgås fagudtryk og der bliver taget hånd om evt. sprogbarriere undervejs.

Undervisere

 • /Files/Billeder/2_Kurser_Uddannelser/Undervisere/Lawrence Kershen_LILLE.jpg

  Pia Deleuran

  Advokat og mediator - cand.jur et art

  Advokatfirmaet Deleuran

  Pia Deleuran driver selvstændig advokatvirksomhed og yder juridisk bistand inden for det civilretlige område. Pia blev uddannet som mediator i 1996/97 inden for civil, business og family mediation og har praktiseret inden for felterne siden. I en periode som retsmægler. Pia har bred undervisningserfaring - hun har gennem en lang periode været ekstern lektor ved Københavns Universitet, har holdt undervisningsforløb ind- og udland og har siden 2003 været tovholder og underviser på mediatoruddannelse og flere specialist-forløb. Pia har en universitetsgrad i teoretisk pædagogik og kan derfor kalde sig cand.jur et art.

 • Louise Lerche-Gredal
  /Files/Billeder/2_Kurser_Uddannelser/Undervisere/Lawrence Kershen_LILLE.jpg

  Louise Lerche-Gredal

  Advokat, mediator og adm. dir.

  Mediationsinstituttet

  Louise Lerche-Gredal er adm. direktør for Mediationsinstituttet, hvor hun dagligt beskæftiger sig med at rådgive om mediation, samt udpege kvalificerede mediatorer til såvel private som erhvervsmæssige tvister. Louise er advokat og har tidligere været ansat som advokat hos Kammeradvokaten og Kromann Reumert, hvor hun overvejende har ført retssager inden for erstatnings- og forsikringsretten. Louise blev uddannet mediator i San Diego, Californien og fungerede efterfølgende som retsmægler ved San Diego Superior Court.

 • /Files/Billeder/2_Kurser_Uddannelser/Undervisere/Lawrence Kershen_LILLE.jpg

  Lawrence Kershen

  QC, mediator - UK

  Lawrence Kershen, England.

  With more than 30 years experience as an English barrister, Lawrence Kershen has been mediating since 1994. He has huge training experience and draws on his international background in training professionals in mediation and negotiation skills.

 • /Files/Billeder/2_Kurser_Uddannelser/Undervisere/Lawrence Kershen_LILLE.jpg

  Mogens Yde Knudsen

  Advokat, mediator og retsmægler

  Zacco Advokater

  Mogens Yde Knudsen er selv uddannet på Danske Advokaters mediatoruddannelse, da den blev udbudt for første gang i 2002. Han har siden undervist i mediation på denne uddannelse og i diverse andre sammenhænge. Mogens er udpeget som mediator af International Trademark Association og har været retsmægler siden 2003 og har endvidere medieret i mange konflikter i privat regi.

Program

Modul 3:
Fokuserer på deltagernes egen mediations- og konflikthåndteringsstil. Her uddybes de særlige felter som bygge- og anlægsbranchen har interesse i, og der bliver inviteret oplægsholdere, der understøtter denne vinkel i uddannelsen.

Find et andet kursus?

Fandt du ikke det rigtige kursus?

 

19234
eho
Eva Horskjær | Foreningskoordinator | T: +45 33 43 70 27 | E: eho@danskeadvokater.dk

Kontakt

Eva Horskjær er koordinator for kurser og uddannelser inden for retssagsbehandling, procedure, voldgift og mediation. Eva har ansvaret for Procedureadvokater, Danske Mediatoradvokater og Dansk Forening for Voldgift og de dertil hørende fagudvalg. Eva har derudover ansvaret for koordinering med Mediationsinstituttet.

Læs mere...

Kontakt Eva Horskjær på tlf.

33 43 70 27