Velkommen   (0 lektioner)

Ældre takster

Betalingspåkrav og inkasso

Vejledende takster ved betalingspåkrav og inkassosager (pr. 1. oktober 2011)
Se takster

Dækning af advokatbistand i inkassosager (pr. 1. juli 2010).
Se takster

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling (juni 2009)
Læs bekendtgørelse

Vejledende takster ved betalingspåkrav og inkassosager (pr. 1. juli 2010)
Se takster 
Vejledende takster ved betalingspåkrav (pr. 1. januar 2009)
Se takster
Cirkulæreskrivelse vedrørende vejledende takster for betalingspåkrav (pr. 1. januar 2009)
Læs cirkulæreskrivelse
Vejledende takster ved betalingspåkrav (pr. 1. januar 2005)
Se takster
Vejledende satser for advokatbistand i inkassosager (pr. 1. januar 2009)
Se takster
Vejledende takster for inkassosager (pr. 1. juli 2005)
Se takster

Retsmægler
Vejledende takster for salæret til en advokat i sager, som advokaten er tildelt som retsmægler (pr. 1. oktober 2012).
Se takster

Vejledende takster for salæret til en advokat i sager, som advokaten er tildelt som retsmægler (pr. 1. juli 2010).
Se takster 
Vejledende takster for salæret til en advokat i sager, som advokaten er tildelt som retsmægler (af 20. november 2008)
Se takster

Proceduresager og små sager der ikke behandles via småsagsprocessen
Vejledende satser for advokatbistand i proceduresager (pr. 1. juli 2005)
Se takster 

Småsagsprocessen
Notat om dækning af udgift til advokat m.fl. i hovedforhandlede småsager (pr. 1. oktober 2012).
Læs notat

Notat om dækning af udgift til advokat m.fl. i hovedforhandlede småsager (pr. 1. januar 2010).
Læs notat

Strafferetlige og familieretlige sager
Vejledende takster for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater og beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager (pr. 1. januar 2018).
Se takster

Vejledende takster for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater og beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager (pr. 1. juli 2017).
Se takster

Vejledende takster for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater og beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager (pr. 1. oktober 2014).
Se takster

Vejledende takster for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater og beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager (pr. 1. oktober 2012).
Se takster

Vejledende takster for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater og beskikkede advokater i ægteskabs-, forældreansvars- og børnefjernelsessager (pr. 1. januar 2010).
Se takster
Vejledende takster for beskikkede advokater i ægteskabssager, hvor statsforvaltningen har anbragt sagen for retten (pr. 1. januar 2007)
Se takster 
Vejledende takster for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater og beskikkede advokater i ægteskabssager, forældremyndighedssager og børnefjernelsessager (pr. 1. november 2007)
Se takster
Følgebrev fra Landsretspræsidenterne (af 29. oktober 2007)
Læs brev 
Vejledende takster for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater og beskikkede advokater i ægteskabssager, forældremyndighedssager og børnefjernelsessager (pr. 1. november 2005)
Se takster

Fri proces
Økonomiske betingelser for fri proces (pr. 1. januar 2011).
Læs bekendtgørelse
Bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater (pr. 1. januar 2011).
Læs bekendtgørelse
Økonomiske betingelser for fri proces (pr. 1. januar 2007)
Læs bekendtgørelse

Andet
Vejledende retningslinjer for honorering af tolke (pr.1. juli 2010).
Se retningslinjer
 

Nyheder

KURSER

Jeanie Sølager Bigler
Jeanie Sølager Bigler | Retschef | T: +45 33 43 70 12 | E: jsb@danskeadvokater.dk


Kontakt

Jeanie er vores retschef og er ansvarlig for de fagpolitiske brancheinitiativer.

 

Hun arbejder i det daglige tæt sammen med vores fagudvalg og de mange eksterne samarbejdspartnere – både offentlige og private.

 

Som retschef er Jeanie vores garant for, at det bliver de holdbare juridiske løsninger, der ser dagens lys.

Læs mere…

Kontakt Jeanie Sølager Bigler på tlf.

33 43 70 12

Ret cookies