Velkommen   (0 lektioner)

Analyse om erhvervsmarkedet for advokatydelser

Specialistviden og kvalitet er afgørende parametre, når virksomheder skal indkøbe juridiske ydelser. Det viser en undersøgelse fra Copenhagen Economics om ”Konkurrencen på juridisk erhvervsrådgivning”. Det fremgår også, at konkurrencen er benhård, og at virksomheder i stor stil beder om rabat eller nedslag i prisen, hvis de vurderer, at den er for høj. Knap 80 pct. af virksomhederne svarer dog, at der er overensstemmelse mellem pris og ydelse. Et meget stort flertal svarer også, at prisen på danske advokater ligger på nogenlunde samme niveau som andre nordeuropæiske advokater. Til gengæld er danske advokater væsentligt billigere end britiske og amerikanske advokater, anfører et meget stort flertal i undersøgelsen.

 

Fra Danske Advokater skal der lyde en meget stort tak til Danske Virksomhedsjurister for deres medvirken i undersøgelsen. 

Du kan læse undersøgelsen her - kun for medlemmer

Nyheder

KURSER

David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Specialkonsulent | T: +45 33 43 70 16 | E: dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

Kontakt David Hedegaard Meyer på tlf.

33 43 70 16