Velkommen  

Analysearkiv

Her kan du se ældre analyser og rapporter fra tidligere år.

Analyse om erhvervsmarkedet for advokatydelser

Specialistviden og kvalitet er afgørende parametre, når virksomheder skal indkøbe juridiske ydelser. Det viser en undersøgelse fra Copenhagen Economics om ”Konkurrencen på juridisk erhvervsrådgivning”.

Læs mere her

 

Urbanisering i advokatbranchen

Med retskredsreformen fra 2007 gik Danmark fra at have 82 til at have 24 byretter. Det har medvirket til at forstærke den udvikling, hvor advokater søger mod større byer. Både beskæftigelsen og omsætningen hos advokatfirmaer i kommuner uden byret er faldende,

Læs mere her

 

Konkurrentsammenligninger

Advokatbranchen benchmarkes op imod revisionsbranchen.

Læs mere her

 

Virksomhedsarketyper

Arketyperne ”mindre provinskontor” og ”mellemstort københavnerkontor” sammenlignes mht. medarbejdersammensætning, produktive medarbejdere, lønsum samt omsætning.

Læs analysen her

 

Advokaters markedssituation

Analysen belyser udviklingen i virksomhedernes køb af rådgivning og giver en indikation af, hvordan markedet vil udvikle sig de kommende år.

Læs analysen her

 

Image- og omdømmemåling - kunderne

Målingen kortlægger de danske advokaters omdømme/image i både privat- og erhvervsmarkedet.

Læs analysen her

 

Erhvervskundeanalyse

Analysen sætter fokus på tilfredsheden og ønskerne blandt køberne af juridiske ydelser.

Læs analysen her

 

Beskæftigelsen i branchen

De største bliver større. Der er siden år 2000 sket en bevægelse væk fra de mindre virksomheder og udkantsområderne indtil byen og de store virksomheder. Dette ses ved en stigning i beskæftigelsen blandt de største virksomheder og de store byer, mens de mindre virksomheder og resten af landet oplever et fald i beskæftigelsen.

Se analysen her
 

Advokatbranchens bidrag til vækst i samfundet

Se analysen her - kun for medlemmer

 

Etniske kvinder stormer frem i advokatbranchen

Der er beskæftiget 64 pct. flere kvinder fra 2003 til 2012, mod kun 19 pct. flere mænd. Især klarer kvinderne med ikke-vestlig baggrund det godt. De oplevede en stigning på 900 pct. fra 2003 til 2012, hvor mændene i samme periode oplevede en stigning på 120 pct.

Læs mere her


 

 

 

Nyheder

KURSER

David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Specialkonsulent | 33 43 70 16 | dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

33 43 70 16