Velkommen   (0 lektioner)

Danske Advokaters elektroniske APV – gratis for medlemmer

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en arbejdspladsvurdering, en såkaldt APV. Da det kan være uoverskueligt for de af vore medlemsvirksomheder, der ikke allerede arbejder med APV’er, at komme i gang, har vi udviklet en elektronisk APV, som er nem at bruge for alle virksomheder, og som er et gratis tilbud til vore medlemsvirksomheder.

APV’en er virksomhedens redskab til at kortlægge, prioritere og løse arbejdsmiljøproblemer.

APV’en indeholder en række spørgsmål, som virksomhedens medarbejdere skal svare ja eller nej til. De spørgsmål, som medarbejderne svarer nej til, udgør et arbejdsmiljøproblem, der skal indgå i en handlingsplan, som virksomheden efterfølgende skal udarbejde.

Sådan kan virksomheden gennemføre Danske Advokaters APV

  • Virksomhedens APV-ansvarlige (medlem af sikkerhedsudvalget) anmoder om oprettelse af et link til APV ved at skrive til apv@danskeadvokater.dk.
  • Af hensyn til overholdelse af databeskyttelsesforordningen (GDPR) er det nødvendigt at underskrive en databehandleraftale med Danske Advokater, inden man som medlemsvirksomhed kan benytte Danske Advokaters APV værktøj. Den underskrevne aftale kan sendes sammen med anmodningen om oprettelse af at APV link til apv@danskeadvokater.dk
  • I mailen angives tidspunkt for APV’ens iværksættelse og afslutning
  • Linket rundsendes til virksomhedens medarbejdere, og der gives instruks til alle om at gennemføre besvarelsen indenfor den fastsatte tidsfrist. Det anbefales at afsætte en uge henover en weekend - f.eks. fra onsdag til onsdag. 
  • Når tidsfristen er udløbet, rekvireres virksomhedens administrator rapporten ved at rette henvendelse til apv@danskeadvokater.dk (her er det også muligt at udsætte en tidsfrist). 
  • Derefter tager Sikkerhedsudvalget stilling til de spørgsmål, som medarbejdere har svaret ”nej” til, og udvalget skriver resultaterne ind i en handlingsplan under hensyntagen til alvor og tilgængelighed.
  • I processen bør sikkerhedsudvalget overveje, hvad der er årsag til de fundne arbejdsmiljøproblemer.
  • En løsningsmodel vedtages, og der tages stilling til, hvem der er ansvarlig for at løse de konkrete arbejdsmiljøproblemer og til, hvornår virksomheden forventer, at de er løst.

Overholdes ovenstående plan, vil virksomheden imødekomme de formelle krav til en APV, som Arbejdstilsynet har til opgave at kontrollere ved deres uanmeldte besøg.

Benchmarking
Hvis din virksomhed anvender Danske Advokaters APV, kan jeres resultater indgå fuldt anonymiseret i en opsamling af data for branchen. Disse data vil vi senere gøre tilgængelige for medlemmer, således at det bliver muligt for jer at benchmarke jeres egen virksomhed op mod resten af de advokatvirksomheder, der anvender værktøjet.

Der vil ikke blive offentliggjort detaljer, der kan kompromittere bidragydernes anonymitet.

Ønsker I ikke at bidrage/profitere af denne proces, skal I gøre opmærksom herpå ved bestilling af den elektroniske APV.

Nyheder

KURSER

David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Specialkonsulent | T: +45 33 43 70 16 | E: dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde. 

Læs mere…

Kontakt David Hedegaard Meyer på tlf.

33 43 70 16

Elektronisk APV er en succes

Gratis elektronisk APV en succes

På Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk og i arbejdsmiljøvejviseren for kontorer kan man få information om, hvor Arbejdstilsynet ser de væsentligste arbejdsmiljøproblemer i branchen. I vejviseren kan du bl.a. finde information om de vigtigste regler og forslag til, hvordan virksomheden kan løse de typiske arbejdsmiljøproblemer i branchen.

Send en mail til apv@danskeadvokater.dk for at bestille skema til arbedspladsvurdering.a

Ret cookies