Velkommen  

Artikler fra magasinet Danske Advokater


20-05-2014
Slut med momsoverbetaling

Det er slut med, at selskaber og organisationer, der ikke er momspligtige, kan få tilkendt sagsomkostninger inklusiv moms, hvis de i en retssag har været repræsenteret ved egne ansatte advokater. Det slår en ny kendelse fra Østre Landsret fast. Læs mere

 
kommentarer

 

Sider

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19