Velkommen   (0 bonuspoint)

Bestyrelsesuddannelsen har fokus på strategi, ledelse, samarbejde og virksomhedens økonomiske helbredstilstand, krisestyring og værdiskabelse

Bestyrelsesuddannelsen

Bestyrelsesuddannelsen har fokus på strategi, ledelse, samarbejde og virksomhedens økonomiske helbredstilstand, krisestyring og værdiskabelse.

Danske Advokater afholder med ca. 1 års mellemrum den populære bestyrelsesuddannelse. Uddannelsen er målrettet advokater, jurister og andre med forudgående kendskab til de juridiske spilleregler for bestyrelsesarbejde. Målet er at lære og træne deltagerne i alt det, de har mindre kendskab til, og som er med til at kvalificere en person til at blive et godt bestyrelsesmedlem.


Uddannelsen afholdes i foråret 2018. 1. undervisningsdag er 7. marts 2018 - tilmeld dig her
 

Læs interview med underviser Olav Vorup


Som deltager på bestyrelsesuddannelsen får du og de andre deltagere konkrete færdigheder i økonomisk styring/regnskabsvæsen, strategiplanlægning, godt bestyrelsesarbejde, krisestyring og pressehåndtering. Udgangspunktet vil i vidt omfang være små og mellemstore virksomheders forhold, hvor der fokuseres på forretnings- og virksomhedsforståelse. Uddannelsen er således i langt højere grad forretningsorienteret end juridisk orienteret.

 

Uddannelsen kræver aktiv deltagelse. De dynamiske aspekter af bestyrelsesarbejdet er væsentlige. Det behandles særskilt i emnet ”godt bestyrelsesarbejde” og i kursets aktivering af deltagerne.

 

Uddannelsen fremstår som en helhed og er opbygget i tre moduler. Hvert modul er på to dage. 


Indhold

Modul 1 har fokus på strategi og forretningsudvikling. Deltagerne får forskellige vinkler på strategiske ledelse og deres betydning for løsning af strategiopgaven. På det mere operationelle niveau udstyrer modulet deltagerne med modeller og værktøjer til at lede et strategiforløb på bestyrelsesniveau. Modulet indeholder såvel teoretiske vinkler som praktisk cases og gruppearbejde. Erfarne bestyrelsesmedlemmer fra dansk erhvervsliv vil give deres bud på, hvordan bestyrelsen arbejder med strategi.

 

Modul 2 giver værktøjer til måling af en virksomheds finansielle helbredstilstand og økonomiske behov, træning i regnskabsanalyse, vurdering af indtjeningsevne og kapitalbehov.  Modul 2 sætter dig i stand til at gennemskue virksomhedens økonomiske nøgletal og til at spørge ind til de oplysninger, som du har brug for i bestyrelsesarbejdet.

 

Modul 3 omhandler værdisætning, kreditfaciliteter samt krisestyring i en bestyrelse. Pressetræning af bestyrelsen. Bestyrelsesansvar. Bestyrelsesarbejde og/eller advokatarbejde. Markedsføring af advokaten som bestyrelsesmedlem.

 

Undervisere

Underviserne består af erhvervsledere, erfarne bestyrelsesmedlemmer, advokater og journalister. På bestyrelsesuddannelsen er tilknyttet faste undervisere og gæsteundervisere. På uddannelsen vil du bl.a. møde:

  • Olav Vorup, cand.merc., er Senior Advisor i Hildebrandt & Brandi med fokus på strategiske ledelse og governance. Han har flere års erfaring med rådgivning af bestyrelser og topledelser om værdiskabelse og effektivitet i deres arbejde. Han er forfatter og redaktør på en række artikler og bøger om bestyrelsesarbejde (Når bestyrelsen skaber værdi, Gyldendal Business 2014; Professionelt Bestyrelsesarbejde – hele året, Libris Business 2013; m.m.) samt underviser og foredragsholder på bl.a.  Syddansk Universitet, Aarhus Universitet,  og interne uddannelsesforløb.

  • Statsaut. revisor Anders Bisgaard, souschef Helene Dunbar og statsaut. revisor Kim Köhler, Beierholm.

  • Søren Elmann Ingerslev, advokat, MBA, strategivejleder på CBS. Søren har herudover fokus på advokaten som bestyrelsesmedlem og på ansvarsspørgsmål.

  • Christina Hjortshøj, uddannet cand.psych. og autoriseret i erhvervspsykologi med en fortid inden for organisations- og ledelsesudvikling i diverse konsulenthuse samt psykisk arbejdsmiljø i BST. Christina er ambitiøs med et skarpt blik for detaljer. Hun har sit hjerte og sit gode humør med på arbejde og sætter alle sejl til for at skabe resultater for den enkelte såvel som for virksomheden. Christina Hjortshøj har blandt andet arbejdet for: A.P. Møller Mærsk Group, Coloplast, DJØF, Novo Nordisk, SKAT, LETT Advokatfirma.


Udarbejdet i samarbejde med Danske Bestyrelsesadvokater, Djøfs Kurser og Uddannelser og Juristenes Utdanningssenter, Norge.


Kursuslektioner: 42

Nyheder

KURSER

Del
Helle Bisgaard
Helle Bisgaard | Kursuskoordinator | T: +45 33 43 70 29 | E: hbi@danskeadvokater.dk

Kontakt

Helle Bisgaard er koordinator på erhvervsret og skat samt strafferet, dvs. hun tager sig af kurser og uddannelser inden for områderne skatteret, selskabsret, bank- og finansieringsret, bestyrelsesforhold,  strafferet og økonomi.

 

Helle har ansvaret for Danmarks Skatteadvokater og Danske Bestyrelsesadvokater og dertilhørende fagudvalg samt Danske Virksomhedsjurister. Helle indgår i et team med juridisk konsulent Tina Tolstrup Bak Jensen.

 

Sidst men ikke mindst har Helle har ansvar for koordineringen af kurser med vores eksterne samarbejdspartnere, bl.a. Domstolsstyrelsen og Djøfs Kurser og Uddannelser

Læs mere…

Kontakt Helle Bisgaard på tlf.

33 43 70 29