Velkommen   (0 lektioner)

Få den nyeste viden inden for advokatbranchen ved at deltage i aktuelle kurser og uddannelser, der giver kursuspoint. Læs mere om fordele og priser.

Bliv medlem af Danske Advokater

Som medlem af Danske Advokater bliver du del af en indflydelsesrig brancheorganisation. Med over 77 % af alle uafhængige advokater repræsenteret i foreningen, har Danske Advokater stor gennemslagskraft og er branchens talerør.Advokatvirksomheder kan blive medlem af Danske Advokater og får bl.a. 20 % rabat på kurser og andre serviceydelser. Læs mere
 

Læs her de 10 gode grunde til at blive medlem af Danske Advokater.

Se vores fordelagtig rabataftaler her.


Virksomhedsadvokater, jurister og andre, der ikke er advokatvirksomhed kan tegne et serviceabonnement. Læs mere.
 

Kontingentet for virksomhedsmedlemsskabet er 6.000 kr. pr. advokat eller ikke-bestallingshavende indehaver om året. I betaler ikke for øvrige ansatte, men alle er omfattet af medlemskabet.


Betaling finder sted i januar og er baseret på det antal advokater og indehavere, der er ansat i virksomheden pr. 1. januar samme år. Det er derfor vigtigt, at medlemsvirksomhederne løbende meddeler os alle ændringer af medarbejdere. Hvis en advokatvirksomhed ansætter en advokat eller optager en ny indehaver, der ikke er advokat i løbet af året, skal der først betales kontingent for denne det følgende år. I får derfor heller ikke kontingentpengene tilbage, hvis en advokat eller en indehaver forlader virksomheden i løbet af året.


Det samme princip gør sig gældende, hvis man i løbet af året deponerer sin bestalling. I så fald får man heller ikke pengene tilbage for den periode, hvor man ikke har bestallingen.

Udmeldelse kan ske skriftligt med 3 måneders varsel til et kalenderårs udløb.

Ansatte, der arbejder under otte timer om ugen i virksomheden, tæller ikke med.

Du kan læse mere om kontingent-reglerne i kontingent-regulativet.

  
Firmanavn og adresse 
Navne og e-mail på advokater med bestalling i virksomheden 
Navne, e-mail og titel på andre ansatte i virksomheden 
Cvr nr.  
Telefonnr. 
Firma e-mail 
Hjemmeside 
Politisk kontaktperson 
Administrativ kontaktperson  

Nyheder

KURSER

Tanja Sahl Hansen
Tanja Sahl Hansen | Webkoordinator | T: +45 33 43 70 23 | E: tsh@danskeadvokater.dk


Kontakt

Tanja er foreningens webkoordinator og hjælper medlemmerne med alt fra indmeldelse til adgangen til de mange services i foreningens medlemsunivers.

 

Tanja står også for opdateringen af en lang række hjemmesider og udsender nyhedsbreve – både vores egne, men også for de mange specialforeninger.

 

Tanja kan også altid være behjælpelig med, at medlemmerne får rekrutteret de bedste hoveder via AdvoJob - jobportalen for advokatbranchen.

 

Tanja har en fortid fra Advokaternes Serviceselskab og har derfor lang erfaring med arbejdet i advokatbranchen.

Læs mere…

Kontakt Tanja Sahl Hansen på tlf.

33 43 70 23

Behandling af persondata

Det er selve advokatvirksomheden, der bliver medlem af Danske Advokater.

Når vi beder dig oplyse navne og e-mailadresser på henholdsvis advokater og øvrige medarbejdere i advokatfirmaet, skyldes det to forhold:

For så vidt angår advokater har antallet af advokater direkte betydning for beregningen af kontingent til Danske Advokater, så du er forpligtet til at oplyse navnene på alle bestallingshavende advokater, så vi kan afstemme disse med tilgængelige oplysninger fra Advokatnøglen, der udgives af Advokatsamfundet.

For så vidt angår oplysninger om advokaternes e-mailadresser samt navne og e-mailadresser på øvrige medarbejdere, så er oplysninger herom frivillige at afgive, men vi antager, at I har en interesse i, at jeres medarbejdere får oplysning om de medlemsfordele, som medarbejderne også får glæde af.

Læs mere

Ret cookies