Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Cases om advokatKODEKS

Åbenhed

Åbenhed kendetegner advokatvirksomheden, der ønsker omverdenens tillid. Åbenhed fremmer kvalitet og udvikling – værdiskabelse til gavn for kunderne. Åbenhed er en nøgle til god ledelse, der hviler på tillid og respekt. Åbenhed kan forebygge fordomme.

 

Advokatvirksomheden skal tilstræbe åbenhed og gennemsigtighed inden for rammerne af den tavshedspligt, der er grundstenen i advokatens relation til kunden. På samme måde skal advokatvirksomheden leve op til de advokatetiske reglers krav om oplysningspligt og sikre, at kunden altid har det bedst mulige afsæt for sit køb af advokatrådgivning.

 

Gennemsigtighed indebærer, at advokatvirksomheden åbent og klart giver offentligheden relevante oplysninger om værdier og etik, ledelsesstruktur, ydelser og virksomhedens principper for prissætning.

 

Anbefaling: Advokatvirksomheden sætter mål for sit arbejde med åbenhed og gennemsigtighed over for kunder, medarbejdere og samfundet

 


09-05-2016
AdvokatKODEKS indtager Lolland og Falster

ADVODAN Lolland-Falster synliggør i alle deres tre afdelinger i Maribo, Nakskov og Nykøbing Falster, at de er blevet en del af advokatKODEKS.

 

“Med advokatKODEKS viser vi vores kunder og vores samarbejdspartnere, at vi lever op til de fem principper om åbenhed, ledelse, diversitet, social ansvarlighed og etik, og derfor er vi tiltrådt”, fortæller Flemming Boye, advokat og partner i ADVODAN Maribo. “Det er vigtigt, at det er synligt i alle vores afdelinger, så både vores kunder og vi selv er bevidste om kodekset”, forklarer Flemming Boye, der har fået tilsendt en kodeksmarkedsføringspakke til hver afdeling på Lolland-Falster.

 

Tiltrædelsen af advokatKODEKS giver også ADVODAN Lolland-Falster fokus på dem selv som advokatvirksomhed og på de initiativer, de tager.

 

“Vi handler etisk og moralsk, men vi har aldrig gjort os klart, hvad det egentlig betyder, men det har kodekset hjulpet os med. Gennem advokatKODEKS gør vi os selv opmærksomme på, hvad vi allerede går og laver i en travl hverdag i forhold til bl.a. ledelse og socialt ansvar. Vi har ikke ændret måden, vi gør tingene på, men vi er blevet bevidste om det, vi gør.”

 

“Nu skal vi udvikle på det og holde hinanden op på, at vi gør de ting, vi siger. AdvokatKODEKS er fantastisk, men det er kun fantastisk, hvis man efterlever det, man siger”, afslutter Flemming Boye.

dhm
 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Specialkonsulent | 33 43 70 16 | dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

33 43 70 16