Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Cases om advokatKODEKS

Diversitet

Advokatvirksomheden skal kendes som en fleksibel og rummelig arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Med ambitionen om en mangfoldig medarbejdersammensætning får virksomhederne bedre mulighed for at rekruttere talenter, styrke innovationskraften og konkurrenceevnen – til gavn for både kunder og virksomhed. Diversitet på arbejdspladsen er kort sagt både god forretning og udtryk for samfundsansvar.

 

Advokatvirksomheden bør tilstræbe diversitet i sin virksomhed. Det kan gøres ved f.eks. at sikre flere kvinder i advokatvirksomhedens ledelse og ejerkreds og at søge diversitet i forhold til alder, nationalitet, etnisk oprindelse mv. ved rekruttering.

 

Mere fleksible og rummelige arbejdspladser er en vej til øget diversitet. Det handler også om at give plads til de medarbejdere, der ikke nødvendigvis kan eller ønsker at arbejde for fuld kraft – enten i en periode af deres liv eller permanent. Det drejer sig f.eks. om seniormedarbejdere, medarbejdere med handicap eller medarbejdere, der ønsker at prioritere familien højere i en periode. Jo større advokatvirksomheden er, desto bedre er mulighederne for rummelighed.

 

Anbefaling: Advokatvirksomheden sætter mål for sin ambition om diversitet – og for, hvordan virksomheden vil nå sit mål. Diversitet giver bedst mening for virksomheder af en vis størrelse.

 

Foto: Colourbox.com

 


21-09-2021
Kulturel diversitet styrker konkurrenceevnen

Diversitet på arbejdspladsen er god forretning, ikke mindst når man skal starte advokatkontor i en  bydel med en etnisk sammensætning, der ikke matcher medarbejdersammensætningen i et typisk dansk advokatdomicil.

 

Da et advokatkontor i Odense i 2014 startede filial i bydelen Vollsmose, indgik advokaterne derfor aftale med fem jurastuderende, som skulle tage imod kunder på kontoret tre timer om ugen.  De jurastuderende reflekterer den etniske sammensætning i området og står for den indledende behandling af kundehenvendelserne.

 

Advokatvirksomheden lægger vægt på personlig og nærværende bistand til sine klienter, og derfor er de studerendes kulturelle baggrund og fremmedsproglige færdigheder værdifulde kompetencer i forhold til at drive forretning i bydelen. Kontoret er desuden bemandet af advokatfuldmægtig med tyrkisk baggrund.

dhm
 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Specialkonsulent | 33 43 70 16 | dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

33 43 70 16