Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Cases om advokatKODEKS

Etiske dilemmaer

Advokaten udfylder en vigtig og nødvendig rolle i retssamfundet og demokratiet, særligt i forhold til retssikkerheden. Det er derfor vitalt, at advokatvirksomheden nyder tillid fra såvel kunder som borgere, domstolene, myndighederne og samfundet som helhed.

 

Advokatvirksomheden vinder kundernes tillid ved at sikre dem en fortrolig rådgivning af høj kvalitet og uafhængig af ethvert pres.

 

Advokatvirksomheden skal gøre sig fortjent til omverdenens tillid ved at drive sin forretning etisk og samfundsansvarligt. Advokatvirksomheden arbejder til tider i et spændingsfelt mellem på den ene side hensynet til kunden og på den anden side det brede samfundshensyn.

 

Både inden og uden for rammerne af de advokatetiske regler kan der opstå tvivl om, hvordan advokatvirksomheden bør agere i en konkret situation. Advokatvirksomhedens ansvar er løbende at identificere sådanne etiske dilemmaer, ruste medarbejdere til at håndtere dem og fortælle udadtil om sine retningslinjer for håndtering af disse dilemmaer.

 

Anbefaling: Advokatvirksomheden udarbejder retningslinjer for sin virksomhedens håndtering af etiske dilemmaer


31-07-2019
Forbrugerne er med til at sikre etik og koncept

Medlemmer af Danske BOLIGadvokater har frivilligt underlagt sig en ekstern kontrol af, om de overholder foreningens koncepter og særlig etiske regler og retningslinjer, som ligger udover de advokatetiske regler.

 

Der gennemføres årligt audit blandt medlemmerne. Kontrollen med, at de enkelte medlemmer overholder konceptet og de etiske regler, udøves af et særligt udvalg bestående af højst 3 bestyrelsesmedlemmer samt et medlem udpeget af Forbrugerrådet.

 

Udvalget afgiver indstilling til bestyrelsen om sanktion efter foreningens vedtægter, som bl.a. rummer mulighed for eksklusion.

dhm
 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Specialkonsulent | 33 43 70 16 | dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

33 43 70 16