Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Cases om advokatKODEKS

Etiske dilemmaer

Advokaten udfylder en vigtig og nødvendig rolle i retssamfundet og demokratiet, særligt i forhold til retssikkerheden. Det er derfor vitalt, at advokatvirksomheden nyder tillid fra såvel kunder som borgere, domstolene, myndighederne og samfundet som helhed.

 

Advokatvirksomheden vinder kundernes tillid ved at sikre dem en fortrolig rådgivning af høj kvalitet og uafhængig af ethvert pres.

 

Advokatvirksomheden skal gøre sig fortjent til omverdenens tillid ved at drive sin forretning etisk og samfundsansvarligt. Advokatvirksomheden arbejder til tider i et spændingsfelt mellem på den ene side hensynet til kunden og på den anden side det brede samfundshensyn.

 

Både inden og uden for rammerne af de advokatetiske regler kan der opstå tvivl om, hvordan advokatvirksomheden bør agere i en konkret situation. Advokatvirksomhedens ansvar er løbende at identificere sådanne etiske dilemmaer, ruste medarbejdere til at håndtere dem og fortælle udadtil om sine retningslinjer for håndtering af disse dilemmaer.

 

Anbefaling: Advokatvirksomheden udarbejder retningslinjer for sin virksomhedens håndtering af etiske dilemmaer


18-05-2017
Tidligere landsdommer for bordenden når det knirker i etikken

Hos en større dansk advokatvirksomhed har man fastlagt et sæt interne procedurer og et fintmasket kvalitetssikringssystem. Hvis der er tvivl om en interessekonflikt, bliver spørgsmålet behandlet i virksomhedens interne konflikt- og etikudvalg, hvor videnpartner og en tidligere landsdommer er formand.

 

Samtidig har advokatvirksomheden oprettet en mulighed for at klage over et sagsforløb eller en advokat, hvor man kan skrive til en særlig klage e-mail. På den måde gives der mulighed for at klage uden at skulle i direkte konfrontation med den advokat, der har arbejdet med sagen.

 

Foto: Colourbox.com

dhm
 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Specialkonsulent | 33 43 70 16 | dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

33 43 70 16