Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Cases om advokatKODEKS

Etiske dilemmaer

Advokaten udfylder en vigtig og nødvendig rolle i retssamfundet og demokratiet, særligt i forhold til retssikkerheden. Det er derfor vitalt, at advokatvirksomheden nyder tillid fra såvel kunder som borgere, domstolene, myndighederne og samfundet som helhed.

 

Advokatvirksomheden vinder kundernes tillid ved at sikre dem en fortrolig rådgivning af høj kvalitet og uafhængig af ethvert pres.

 

Advokatvirksomheden skal gøre sig fortjent til omverdenens tillid ved at drive sin forretning etisk og samfundsansvarligt. Advokatvirksomheden arbejder til tider i et spændingsfelt mellem på den ene side hensynet til kunden og på den anden side det brede samfundshensyn.

 

Både inden og uden for rammerne af de advokatetiske regler kan der opstå tvivl om, hvordan advokatvirksomheden bør agere i en konkret situation. Advokatvirksomhedens ansvar er løbende at identificere sådanne etiske dilemmaer, ruste medarbejdere til at håndtere dem og fortælle udadtil om sine retningslinjer for håndtering af disse dilemmaer.

 

Anbefaling: Advokatvirksomheden udarbejder retningslinjer for sin virksomhedens håndtering af etiske dilemmaer

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) ser positivt på Danske Advokaters nye branchekodeks:

06-03-2017
Pape roser advokatKODEKS

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) ser positivt på Danske Advokaters nye branchekodeks:

 

”Advokater spiller en meget vigtig samfundsmæssig rolle. Derfor er de også underlagt en meget stram regulering med retsplejeloven og de advokatetiske regler, og sådan bør det også være. Det er meget positivt, at advokatbranchen selv iværksætter et kodeks, så borgere og virksomheder kan se, hvilke etiske værdier de advokatvirksomheder, der har tilsluttet sig advokatKODEKS, arbejder med. Advokatens rolle i retssamfundet er helt central, og det forpligter naturligvis. Derfor glæder jeg mig til at følge arbejdet i advokatKODEKS, som jeg mener bygger på nogle fornuftige samfundsansvarlige værdier”.

 

Over 4.300 personer i advokatbranchen er allerede omfattet af advokatKODEKS. Skal din virksomhed være den næste? Med advokatKODEKS ved kunderne, at virksomheden arbejder med: Åbenhed, social ansvarlighed, håndtering af etiske dilemmaer, fokus på kunder og medarbejdere, mangfoldighed og diversitet.

Læs mere og tiltræd kodekset her. Det er både gratis og nemt!

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Specialkonsulent | 33 43 70 16 | dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

33 43 70 16