Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Cases om advokatKODEKS

Moderne ledelse

Advokatvirksomheden skal kendes på sin ledelse med fokus på kunder og medarbejdere. Advokatvirksomheden følger markedsudviklingen og kender sine kunders behov og lægger på den baggrund en strategi for virksomhedens udvikling – til gavn for kunderne og dermed værdi for samfundet bredt set.

 

God ledelse er at sætte klare mål og omsætte sin strategi til resultater – og løbende motivere og engagere alle medarbejdere i virksomhedens udvikling.

 

God ledelse er systematisk at følge op, lære af succeser og fejltagelser samt lytte til ris og ros, hvad enten den måtte komme fra kunder, medarbejdere eller fra anden side.

 

God ledelse handler om at påtage sig et lederskab og skabe rum for medarbejdernes trivsel og udvikling – afstemt efter virksomhedens størrelse. Den gode leder uddelegerer og sikrer en klar fordeling af ansvar og opgaver mellem medarbejderne, giver løbende feedback og muliggør uddannelse af den enkelte. Konflikter håndteres på en ordentlig og rettidig måde ved at inddrage de medarbejdere, der er involveret.

Anbefaling: Advokatvirksomheden sætter mål for:

  • Medarbejdernes uddannelse, udvikling og trivsel
  • Virksomhedens arbejde med kundefokus og ledelse

 

Foto: Colourbox.com


31-08-2017
Law Connect – Nyt Pro bono-samarbejde med startup-virksomheder

Advokatfirmaerne Kromann Reumert, Kammeradvokaten, Bruun Hjejle, Horten, Plesner, Bird & Bird samt CamphausenCo har indgået samarbejde med Copenhagen FinTech Lab, som huser nye startup-virksomheder inden for digitale løsninger til bank, forsikring og pension.

 

Pro bono-samarbejdet, der har fået navnet Law Connect, indebærer, at de unge virksomheder en gang om ugen kan få en uformel og uforpligtende snak om juridiske spørgsmål med advokater fra et af de syv advokatfirmaer.

 

Området er samtidig af stor forretningsmæssigt interesse for advokatvirksomhederne, som forventer at få lejlighed til at bygge bro mellem flere af startup-virksomhederne og kunder i de etablerede finansielle virksomheder.

 

Kilde: business.dk, 14. marts 2017
Topadvokater bejler til fintech-håb

dhm
 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Specialkonsulent | 33 43 70 16 | dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

33 43 70 16