Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Cases om advokatKODEKS

Moderne ledelse

Advokatvirksomheden skal kendes på sin ledelse med fokus på kunder og medarbejdere. Advokatvirksomheden følger markedsudviklingen og kender sine kunders behov og lægger på den baggrund en strategi for virksomhedens udvikling – til gavn for kunderne og dermed værdi for samfundet bredt set.

 

God ledelse er at sætte klare mål og omsætte sin strategi til resultater – og løbende motivere og engagere alle medarbejdere i virksomhedens udvikling.

 

God ledelse er systematisk at følge op, lære af succeser og fejltagelser samt lytte til ris og ros, hvad enten den måtte komme fra kunder, medarbejdere eller fra anden side.

 

God ledelse handler om at påtage sig et lederskab og skabe rum for medarbejdernes trivsel og udvikling – afstemt efter virksomhedens størrelse. Den gode leder uddelegerer og sikrer en klar fordeling af ansvar og opgaver mellem medarbejderne, giver løbende feedback og muliggør uddannelse af den enkelte. Konflikter håndteres på en ordentlig og rettidig måde ved at inddrage de medarbejdere, der er involveret.

Anbefaling: Advokatvirksomheden sætter mål for:

  • Medarbejdernes uddannelse, udvikling og trivsel
  • Virksomhedens arbejde med kundefokus og ledelse

 

Foto: Colourbox.com


20-05-2016
Erhvervsprofiler med til at udvikle advokatvirksomheden

Advokatvirksomheder har som alle andre virksomheder  brug for input udefra. På jurastudiet lærer man ikke meget om at drive virksomhed eller udvikle strategier for virksomheder. I dag er det ikke længere nok blot at levere det juridiske arbejde til kunderne. Vi skal også give rådgivning og service, som passer til kundernes forventninger og forretninger. Det er en udvikling, som kræver nytænkning, forklarer Joe Domino, advokat og partner i Kaiser & Domino Advokatfirma, om tankerne bag virksomhedens advisory board.

 

Hos Kaiser & Domino Advokatfirma gøres tingene anderledes. Virksomheden har oprettet et advisory board, som foruden ejerne af advokatfirmaet består af tre markante erhvervsprofiler i området. Målet er at udvikle en advokatvirksomhed, som kan tilbyde erhvervskunderne mere end juridisk rådgivning.

 

Advisory board’et hos Kaiser & Domino Advokatfirma består af lokale erhvervsfolk, der selv driver virksomhed. De bidrager med erfaring, netværk og stor inspiration til ledelsen af advokatvirksomheden.

 

– Det er vigtigt, at vi har kendskab til vores kunders virksomheder for at kunne rådgive dem på den bedste måde. Derfor vil vi gerne matche vores kunders virksomhed mest muligt. Det hjælper erhvervsfolkene i advisory board’et os med. Vi kender til problematikker og udfordringer, som ligger uden for juraen, men som er en del af dagligdagen, når man driver en moderne virksomhed. Det betyder, at vi kan rådgive kunderne på en måde, der er vedkommende og med fokus på det, de har brug for, fremhæver advokat og partner Joe Domino.

dhm
 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Specialkonsulent | 33 43 70 16 | dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

33 43 70 16