Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Cases om advokatKODEKS

Moderne ledelse

Advokatvirksomheden skal kendes på sin ledelse med fokus på kunder og medarbejdere. Advokatvirksomheden følger markedsudviklingen og kender sine kunders behov og lægger på den baggrund en strategi for virksomhedens udvikling – til gavn for kunderne og dermed værdi for samfundet bredt set.

 

God ledelse er at sætte klare mål og omsætte sin strategi til resultater – og løbende motivere og engagere alle medarbejdere i virksomhedens udvikling.

 

God ledelse er systematisk at følge op, lære af succeser og fejltagelser samt lytte til ris og ros, hvad enten den måtte komme fra kunder, medarbejdere eller fra anden side.

 

God ledelse handler om at påtage sig et lederskab og skabe rum for medarbejdernes trivsel og udvikling – afstemt efter virksomhedens størrelse. Den gode leder uddelegerer og sikrer en klar fordeling af ansvar og opgaver mellem medarbejderne, giver løbende feedback og muliggør uddannelse af den enkelte. Konflikter håndteres på en ordentlig og rettidig måde ved at inddrage de medarbejdere, der er involveret.

Anbefaling: Advokatvirksomheden sætter mål for:

  • Medarbejdernes uddannelse, udvikling og trivsel
  • Virksomhedens arbejde med kundefokus og ledelse

 

Foto: Colourbox.com


27-10-2019
Den moderne MUS-samtale

En jysk advokatvirksomhed har skabt en nytænkende MUS-samtale, som giver en positiv oplevelse, samtidig med at den har udviklet virksomheden.

 

MUS-samtalen består af flere dele, hvor den første er at læse en bestemt bog, som omhandler de universelle sandheder, man møder gennem livet.

 

Derudover får hver medarbejder udleveret et skema til forbedringer af virksomheden. Skemaet udfyldes og hænges efterfølgende op i virksomheden, så medarbejderne kan se hinandens idéer.

 

Som sidste element inden den egentlige MUS-samtale bliver hver medarbejder bedt om at tage en personlighedstest, som definerede medarbejderens profiltype. Resultaterne bliver hængt op i virksomheden, så medarbejderne kan se både sin egen og sine kollegaers profiltype.

 

Selve samtalen forgår heller ikke på den traditionelle måde på chefens kontor. I stedet bliver hver medarbejder inviteret på en gåtur i naturen til en mere uformel snak.

 

Her drøftets, hvad medarbejderen har fået ud af at læse bogen samt resultatet af personlighedstesten, og det diskuteres, hvordan stærke og svage sider kan udnyttes bedre i virksomheden. Sidste del af snakken er en drøftelse af forbedringsskemaet og medarbejderens syn på virksomheden.

 

Resultatet er et større engagement og motivation blandt medarbejderne samt en tro på, at de kan være med til at skabe nye ting og udvikle virksomheden.

 

Foto: Colourbox.com

dhm
 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Specialkonsulent | 33 43 70 16 | dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

33 43 70 16