Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Cases om advokatKODEKS

Moderne ledelse

Advokatvirksomheden skal kendes på sin ledelse med fokus på kunder og medarbejdere. Advokatvirksomheden følger markedsudviklingen og kender sine kunders behov og lægger på den baggrund en strategi for virksomhedens udvikling – til gavn for kunderne og dermed værdi for samfundet bredt set.

 

God ledelse er at sætte klare mål og omsætte sin strategi til resultater – og løbende motivere og engagere alle medarbejdere i virksomhedens udvikling.

 

God ledelse er systematisk at følge op, lære af succeser og fejltagelser samt lytte til ris og ros, hvad enten den måtte komme fra kunder, medarbejdere eller fra anden side.

 

God ledelse handler om at påtage sig et lederskab og skabe rum for medarbejdernes trivsel og udvikling – afstemt efter virksomhedens størrelse. Den gode leder uddelegerer og sikrer en klar fordeling af ansvar og opgaver mellem medarbejderne, giver løbende feedback og muliggør uddannelse af den enkelte. Konflikter håndteres på en ordentlig og rettidig måde ved at inddrage de medarbejdere, der er involveret.

Anbefaling: Advokatvirksomheden sætter mål for:

  • Medarbejdernes uddannelse, udvikling og trivsel
  • Virksomhedens arbejde med kundefokus og ledelse

 

Foto: Colourbox.com


13-11-2016
”Lej en advokat”

Århusadvokat går nye veje, når der gælder kundefokus. Virksomheden har lanceret et nyudviklet koncept under overskriften ”lej en advokat”. Det går i al sin enkelthed ud på, at kunderne kan leje en advokat, som får faste arbejdstider i virksomheden og dermed kommer til at fungere som ’husjurist” og en integreret del af kundernes daglige forretningsgange.

 

På den måde får kunden sin ”egen” jurist i enten kortere eller længere tid. Det kan være hele eller halve dage, en gang hver eller hver anden uge, hvor advokaten kommer til at fungere som en medarbejder, der har kontortid i kundernes virksomheder. Her udarbejdes der kontrakter, holdes møder, og der rådgives om lovgivningen m.m. alt afhængig af kundens behov.

 

For kunden er det en stor fordel, at juristen opnår en større indsigt i kundens forretning og samtidig har et helt team af advokater bag sig med forskellige specialer, og derfor er i stand til at tilbyde den rette juridiske hjælp.

 

Foto: Colourbox.com

dhm
 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Specialkonsulent | 33 43 70 16 | dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

33 43 70 16