Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Cases om advokatKODEKS

Socialt ansvar

I et retssamfund har alle adgang til juridisk bistand – også mennesker med små midler. At sikre dette er først og fremmest et politisk ansvar. Advokatvirksomhederne skal dog også bidrage til, at ambitionen realiseres.

 

Advokatvirksomheder yder allerede i dag et vigtigt bidrag til det sociale ansvar og medvirker til at sikre sårbare grupper, f.eks. mindre bemidlede, syge og socialt udsatte i samfundet, adgang til ret og retfærdighed. Det sker bl.a. ved at yde retshjælp i landets advokatvagter eller tilbyde juridisk rådgivning til sårbare grupper, til nationale og internationale organisationer og foreninger eller i lokalsamfundet. Andre advokatvirksomheder tilbyder en første gratis rådgivning eller påtager sig principielle sager til en stærkt reduceret pris.

 

Vi anbefaler, advokatvirksomheden sætter mål for sit sociale ansvar.

 


31-08-2016
Målrettet arbejde med samfundsansvar

Kromann Reumert har klare, ambitiøse målsætninger for deres CSR-initiativer, der er stærk integreret i virksomhedens kultur og daglige arbejde.

 

Kromann Reumert har systematisk indarbejdet alle værdierne i advokatKODEKS i virksomhedens daglige CSR-arbejde. Virksomheden laver et omfattende pro bono arbejde. Desuden har virksomheden en lang række sponsorater, der tilgodeser udsatte børn. Kromann Reumert har også en erklæret politik om hele tiden at dele deres viden med omverdenen. Et eksempel på det er, at virksomheden har etableret et forum, hvor jurastuderende kan få råd og vejledning hos de ansatte.

 

Alle disse initiativer gør, at Kromann Reumert er en meget flot repræsentant for de værdier, der ligger i branchens advokatKODEKS, og modtog derfor førstepræmien i Dreyers Pris 2016.

 

Kromann Reumert har arbejdet strategisk med CSR siden 2008 og netop indsendt deres rapport ”Citizenship” – den syvende af sin art, hvor de beskriver alle deres CSR initiativer.

 

Foto: Kromann Reumert modtager førstepræmien i Dreyers Pris 2016 

dhm
 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Specialkonsulent | 33 43 70 16 | dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

33 43 70 16