Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Cases om advokatKODEKS

Socialt ansvar

I et retssamfund har alle adgang til juridisk bistand – også mennesker med små midler. At sikre dette er først og fremmest et politisk ansvar. Advokatvirksomhederne skal dog også bidrage til, at ambitionen realiseres.

 

Advokatvirksomheder yder allerede i dag et vigtigt bidrag til det sociale ansvar og medvirker til at sikre sårbare grupper, f.eks. mindre bemidlede, syge og socialt udsatte i samfundet, adgang til ret og retfærdighed. Det sker bl.a. ved at yde retshjælp i landets advokatvagter eller tilbyde juridisk rådgivning til sårbare grupper, til nationale og internationale organisationer og foreninger eller i lokalsamfundet. Andre advokatvirksomheder tilbyder en første gratis rådgivning eller påtager sig principielle sager til en stærkt reduceret pris.

 

Vi anbefaler, advokatvirksomheden sætter mål for sit sociale ansvar.

 


31-08-2016
Vedholdende engagement i nærområdet

Åse Gahner Klemmensen er ene advokat i sit firma advokatfirmaet Åse Gahner Klemmesen og har gennem mange år været dybt engageret i friviligt arbejde i nærområdet.

 

For 25 år siden var hun med til at etablere Hjørring Krisecenter i foreningen af voldsramte kvinder og har arbejdet som frivillig i centret siden.

 

Åse Gahner Klemmensen er frivillig koordinator og rådgiver i Dansk Flygtningehjælps rådgivning i Hjørring. Hun deltager i desuden i advokatvagten og har siden 2003 været aktiv som mediatoradvokat.

 

Advokatfirmaet Åse Gahner Klemmesen modtog andenpræmien i Dreyers Pris 2016 for sin indsats.

dhm
 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Specialkonsulent | 33 43 70 16 | dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

33 43 70 16