Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Cases om advokatKODEKS

Socialt ansvar

I et retssamfund har alle adgang til juridisk bistand – også mennesker med små midler. At sikre dette er først og fremmest et politisk ansvar. Advokatvirksomhederne skal dog også bidrage til, at ambitionen realiseres.

 

Advokatvirksomheder yder allerede i dag et vigtigt bidrag til det sociale ansvar og medvirker til at sikre sårbare grupper, f.eks. mindre bemidlede, syge og socialt udsatte i samfundet, adgang til ret og retfærdighed. Det sker bl.a. ved at yde retshjælp i landets advokatvagter eller tilbyde juridisk rådgivning til sårbare grupper, til nationale og internationale organisationer og foreninger eller i lokalsamfundet. Andre advokatvirksomheder tilbyder en første gratis rådgivning eller påtager sig principielle sager til en stærkt reduceret pris.

 

Vi anbefaler, advokatvirksomheden sætter mål for sit sociale ansvar.

 


30-04-2020
Fokus på børn, unge og uddannelse

For Kromann Reumert er CSR en integreret del af det daglige arbejde, strategi og kultur. De er medlem af FN’s Global Compact og hjælper organisationer som SOS-børnebyerne, Børnehjælpsdagen og Hjerneskadeforeningen med gratis juridisk rådgivning.

 

Kromann Reumert har særligt fokus på organisationer, der arbejder med børn, unge og uddannelse, og advokatvirksomhedens pro bono-arbejde drives af de enkelte jurister, som selv udvælger de organisationer, de tilbyder gratis juridisk rådgivning.

 

Hvert år udgiver Kromann Reumert en CSR-rapport, som gør status på virksomhedens CSR-aktiviteter med udgangspunkt i FN Global Compacts 10 principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og klima og antikorruption.

 

Foto: Colourbox.com

dhm
 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Specialkonsulent | 33 43 70 16 | dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

33 43 70 16