Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Cases om advokatKODEKS

Socialt ansvar

I et retssamfund har alle adgang til juridisk bistand – også mennesker med små midler. At sikre dette er først og fremmest et politisk ansvar. Advokatvirksomhederne skal dog også bidrage til, at ambitionen realiseres.

 

Advokatvirksomheder yder allerede i dag et vigtigt bidrag til det sociale ansvar og medvirker til at sikre sårbare grupper, f.eks. mindre bemidlede, syge og socialt udsatte i samfundet, adgang til ret og retfærdighed. Det sker bl.a. ved at yde retshjælp i landets advokatvagter eller tilbyde juridisk rådgivning til sårbare grupper, til nationale og internationale organisationer og foreninger eller i lokalsamfundet. Andre advokatvirksomheder tilbyder en første gratis rådgivning eller påtager sig principielle sager til en stærkt reduceret pris.

 

Vi anbefaler, advokatvirksomheden sætter mål for sit sociale ansvar.

 


19-11-2021
Sponsorater styrker lokalt forenings- og erhvervsliv

CSR (Corporate Social Responsibility) er ikke kun for de store spillere med resurser til strategier og udførlig rapportering. Flere mindre advokatvirksomheder tænker samfundsansvar ind som del af forretningen.

 

En advokatvirksomhed med knap 20 ansatte i Odense har valgt at fokusere på aktiviteter, der er med til at udvikle og styrke det lokale foreningsliv.

 

Virksomheden styrker foreningslivet gennem sponsorater af bl.a. de etablerede sportsklubber OB og HC Odense, såvel som mindre sportsforeninger bl.a. Dalum I/F og Højfyns Rideklub.

 

En investering i foreningslivet, er en investering i lokaldemokrati, livskvalitet og det sociale liv i lokalsamfundet. For advokatvirksomheden, der har speciale i erhvervsret, betyder deltagelsen i lokale sponsornetværk desuden styrkede samarbejdsrelationer med andre aktører i erhvervssektoren.

dhm
 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Specialkonsulent | 33 43 70 16 | dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

33 43 70 16