Velkommen   (0 lektioner)

Complianceuddannelsen

En formaliseret, kompetencegivende uddannelse indenfor Corporate Compliance, rettet mod praktikere så vel som advokater. 

Om uddannelsen

Complianceuddannelsen er en formaliseret, kompetencegivende uddannelse inden for Corporate Compliance rettet mod praktikere såvel som advokater. Uddannelsen henvender sig til ansatte i mellemstore og større virksomheder med compliance som arbejdsområde. Uddannelsen egner sig også for advokater, som ønsker en bedre forståelse for corporate compliance som fagområde.

Uddannelsen fokuserer på, hvordan virksomheden definerer, organiserer og gennemfører arbejdet med Corporate Compliance, med særlig fokus på områder som anti-korruption, forebyggelse af interessekonflikter, overholdelse af menneskerettigheder og konkurrencelovgivning, samt andre centrale retsområder, som omfatter hele virksomheden.
 

Det endelige program er endnu ikke helt fastlagt – men vil blive offentliggjort snarest.

 

Undervisere

Tormod Tingstad, Associeret Partner, Kammeradvokaten


Tormod Tingstad, Kammeradvokaten

Tormod Tingstad has more than 20 years experience from the legal and corporate world, having spent the last 10 years focusing on complex compliance issues in a number of international jurisdictions. Among other roles, he has been Chief Compliance Officer of Yara International ASA and Partner and Head of Forensic in KPMG Denmark. Tormod’s focus is on building robust yet pragmatic compliance program, with a strong focus on building a culture of integrity as a first line of defence against unethical practices. With law degrees from the University of Oslo as well as London School of Economics, Tormod is a qualified lawyer living in Copenhagen.

 

Tid og sted

Modul 1:       Onsdag den  5. februar 2020, kl. 9.00-17.00

Modul 2:       Tirsdag den 10. marts 2020, kl. 9.00-17.00

Modul 3:       Onsdag den 11. marts 2020, kl. 8.30-16.30

Modul 4:       Mandag den 20. april 2020, kl. 9.00-17.00

Modul 5:       Tirsdag 21. april 2020, kl. 8.30 - 16.00


Læs mere og tilmeld dig her
 

Uddannelsen afholdes hos Danske Advokater, Valencia, Vesterbrogade 32, 1620  København V.


Overnatning er ikke inkluderet i kursusafgiften, men såfremt du ønsker overnatning kan denne med fordel bestilles på Savoy Hotel, Vesterbrogade 34, tlf.: 33267500 eller mail: mail@savoyhotel.dk. Du bedes oplyse, at reservationen er i forbindelse med kursusdeltagelse hos Danske Advokater.


Kursuslektioner: 40
 

Pris

Medlem kr. 39.000
Ikke-medlem kr. 39.000
Alle priser er ekskl. moms.


Det praktiske

Kursusafgiften dækker undervisning, materiale samt forplejning på dagen – men ikke overnatning.

Nyheder

KURSER

Helle Bisgaard
Helle Bisgaard | Koordinator | T: +45 33 43 70 29 | E: hbi@danskeadvokater.dk


Kontakt

Helle Bisgaard er koordinator på erhvervsret og skat samt strafferet, dvs. hun tager sig af kurser og uddannelser inden for områderne skatteret, selskabsret, bank- og finansieringsret, bestyrelsesforhold,  strafferet og økonomi.

 

Helle har ansvaret for Danmarks Skatteadvokater og Danske Bestyrelsesadvokater og dertilhørende fagudvalg samt Danske Virksomhedsjurister. Helle indgår i et team med juridisk konsulent Tina Tolstrup Bak Jensen.

 

Sidst men ikke mindst har Helle har ansvar for koordineringen af kurser med vores eksterne samarbejdspartnere, bl.a. Domstolsstyrelsen og Djøfs Kurser og Uddannelser

Læs mere…

Kontakt Helle Bisgaard på tlf.

33 43 70 29