Velkommen  

Danske Advokater i medierne

Her kan du se den omtale, Danske Advokater har fået i medierne. Enten i kraft af, at medierne har henvendt sig til os, eller fordi vi har henvendt os til medierne. Oversigten vil opremse alle de artikler eller indslag, hvor Danske Advokater optræder som en aktør, men f.eks. ikke indslag eller artikler, hvor Danske Advokater blot er omtalt i en bisætning.

PRESSEKLIP: Den nye revisorlov vil begrænse revisors salg af visse skatterådgivningsydelser og lægge loft over, hvor meget den tilladte rådgivning må udgøre af det samlede honorar. Det åbner et nyt stort marked for bl.a. advokater, siger Danske Advokaters administrerende direktør, Paul Mollerup.

25-04-2016
Børsen: Advokater vil hugge skattemarked fra revisorer

PRESSEKLIP: Den nye revisorlov vil begrænse revisors salg af visse skatterådgivningsydelser og lægge loft over, hvor meget den tilladte rådgivning må udgøre af det samlede honorar. Det åbner et nyt stort marked for bl.a. advokater, siger Danske Advokaters administrerende direktør, Paul Mollerup.  

 

Den nye revisorlov, der skal træde i kraft til juni, vil gøre det ulovligt for finansielle og børsnoterede virksomheders generalforsamlingsvalgte revisorer at yde visse skatterådgivningsydelser. Samtidig vil loven lægge et loft over, hvor meget den tilladte rådgivning må udgøre af det samlede honorar. Det betyder øget konkurrence på skatterådgivningen, og netop det hilser Danske Advokater velkommen i Børsen mandag d. 25. april: 

 

"Loven betyder, at der bliver åben fest for alle andre til at byde ind på at løse de her skatterådgivningsopgaver. Det åbner et stort nyt marked, så det hilser vi meget velkommen. Baseret på de svar, jeg har set fra Erhvervsstyrelsen, er det meget klart, at hvis man er revisor for en PIE-virksomhed, så er der rigtig meget skatterådgivning, man kunne have lyst til at yde, som man ikke må yde længere," siger Paul Mollerup, adm. direktør i Danske Advokater, til Børsen.

Læs også Direktørens blog: Skrappere krav i revisorlov, men for hvem?

 

Hidtil har det været uklart for branchen præcis hvilke skatterådgivningsydelser, den generalforsamlingsvalgte revisor må sælge i ubegrænset omfang. Men Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en række fortolkninger af det bagvedliggende EU-direktiv, der kommer til at gælde for de såkaldte PIE-virksomheder, der er virksomheder af offentlig interesser herunder børsnoterede og finansielle virksomheder.

 

Af gennemsigtighedsrapporterne for de fire største revisionshuse, PwC, EY, Deloitte og KPMG fremgår det, at de tilsammen omsatte for 1,4 mia. kr. alene på skatterådgivning i seneste regnskabsår. Og andre ydelser end revision udgør fortsat størstedelen af deres omsætning.

 

Ifølge FSR – danske revisorer vil de nye regler også vil føre til øget konkurrence.

Læs Børsens artikel

Læs tidligere blog: Revisor er samfundets tillidsrepræsentant – sådan bør det fortsat være

Læs også Danske Advokaters høringssvar

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19