Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Danske Familieadvokater

Om foreningen
Danske Familieadvokater er en landsdækkende forening af advokater, der er specialiseret i problemløsning og rådgivning om privatlivets jura.
Foreningens formål er at fastholde og videreudvikle medlemmernes faglige niveau inden for rådgivning af private klienter og virke for en styrkelse af advokater som familierådgivere.

De fleste private klienter har behov for professionel rådgivning i forbindelse med private juridiske forhold. Hvad enten det drejer sig om spørgsmål, der berører hele familien eller den enkelte person. Situationer, der opstår akut, bliver der ofte taget hånd om. Derfor tilbyder Danske Familieadvokater udførelse af Familietjekket.

Danske Familieadvokater er stiftet på en generalforsamling den 24. november 2004 og tæller i dag ca. 250 medlemmer. Læs mere på www.danskefamilieadvokater.dk

Nyhedsmails sikrer, at medlemmerne holdes ajour
Al information til medlemmerne sker via nyhedsmails, som udsendes ca. 2 gang om måneden. Foreningen forsøger at orientere medlemmerne om nye initiativer og lovforslag samt øvrigt interessant og relevant fagligt nyt.

Har du spørgsmål kan du kontakte Linda Pedersen på lpe@danskeadvokater.dk

Prisen er 6.000 kr. ekskl. moms.

Sekretariatet:
Vesterbrogade 32
1620 København V.
Tlf. 33 43 70 00
mail@danskefamilieadvokater.dk

Meld dig ind her.

Nyheder

KURSER

Linda Pedersen
Linda Pedersen | Foreningskonsulent | 33 43 70 25 | lpe@danskeadvokater.dk


Kontakt

Linda er foreningskonsulent for Danske Familieadvokater, Danske Arveretsadvokater og Danske Virksomhedsjurister. 

Læs mere…

33 43 70 25