Velkommen   (0 lektioner)

Danske INKASSOadvokater

Om foreningen

Foreningens formål er at sikre de bedste vilkår for korrekt og effektiv inddrivelse af nødlidende fordringer i Danmark gennem:

  • at deltage i den samfundsmæssige debat om privates og det offentliges muligheder for inkasso,
  • at virke for en styrkelse af advokaternes position på området, og
  • at sikre et højt fagligt og etisk niveau med respekt af og forståelse for såvel kreditors som debitors situation og interesser.


Medlemsvirksomhederne er advokatfirmaer, som i særlig grad interesserer sig for inkasso. Som medlemmer forpligter den enkelte advokatvirksomhed sig til at have et højt kompetenceniveau, som løbende kontrolleres af uafhængige auditører. Du kan derfor forvente professionel og effektiv bistand til inddrivelse, når du henvender dig til et medlem af foreningen.

Et medlemskab koster kr. 3.000 ekskl. moms pr. medlemsfirma/hovedadresse.
Kr. 800 ekskl. moms for kædekontorer samt for enkeltmandsvirksomheder (omfattende en enkelt, selvstændig bestallingshavende advokat med op til 2 fuldmægtige og dertil sekretærer og studerende).

Læs mere på www.danskeinkassoadvokater.dk

  
Navn 
Firmanavn 
Adresse 
E-mail 
Telefonnr. 

Nyheder

KURSER

Christina Stage
Christina Stage | Koordinator | T: +45 33 43 70 31 | E: cst@danskeadvokater.dk


Kontakt

Christina Stage er koordinator på insolvens, inkasso, IT, immateriel- og konkurrenceret samt udbud, dvs. hun tager sig af kurser inden for dette område.

 

Christina har ansvaret for Danske Insolvensadvokater, Danske INKASSOadvokater og Danske IT-advokater og er tilknyttet fagudvalgene inden for disse områder.

 

Endvidere har hun ansvar for markedsføringen af kurser og uddannelser.

Læs mere…

Kontakt Christina Stage på tlf.

33 43 70 31