Velkommen   (0 lektioner)

Danske IT-advokater

Om foreningen
Danske IT-advokater er en forening af advokater, der beskæftiger sig med rådgivning om informationsteknologi.
 

Foreningen henvender sig til rådgivere inden for informationsteknologi i bred forstand, herunder blandt andet rådgivere om telekommunikation, IT- anskaffelsesaftaler og IT-driftsaftaler, persondatabeskyttelse, domænenavne samt markedsføring og handel på internettet.


Foreningens formål er at styrke advokatstanden i rådgivningen om IT-forhold og markedsføre advokatstanden som rådgivere ved indgåelse af IT-kontrakter og andre IT-retlige forhold. Foreningens formål er desuden at virke som talerør for advokatstanden i den samfundsmæssige debat om IT-udviklingen i Danmark.


Kontingent for certificerede medlemmer er: 8.200 kr. pr. person og 32.800 kr. for et firmaabonnement ekskl. moms.
 

Sekretariat
Vesterbrogade 32
1620 København V.
Tel. 33 43 70 00
cst@danskeadvokater.dk 

Læs mere på www.itadvokater.dk

  
Navn 
Firmanavn 
Adresse 
E-mail 
Telefonnr. 

Nyheder

KURSER

Christina Stage
Christina Stage | Koordinator | T: +45 33 43 70 31 | E: cst@danskeadvokater.dk


Kontakt

Christina Stage er koordinator på insolvens, inkasso, IT, immateriel- og konkurrenceret samt udbud, dvs. hun tager sig af kurser inden for dette område.

 

Christina har ansvaret for Danske Insolvensadvokater, Danske INKASSOadvokater og Danske IT-advokater og er tilknyttet fagudvalgene inden for disse områder.

 

Endvidere har hun ansvar for markedsføringen af kurser og uddannelser.

Læs mere…

Kontakt Christina Stage på tlf.

33 43 70 31