Velkommen   (0 lektioner)

Danske Miljøadvokater

Danske Miljøadvokaters formål er at højne medlemmernes faglige niveau inden for miljøret. Faggruppen er stiftet i 1995 og skiftede i 2006 navn fra Advokaternes Faggruppe for Miljøret til Danske Miljøadvokater.

Det forudsættes, at medlemmerne deltager aktivt i faoreningen ved at afgive erfaringsmateriale, deltage i kursusvirksomhed eller lignende.

Danske Miljøadvokater har hjemsted hos formanden for faggruppens bestyrelse, der skal være medlem af Advokatsamfundet.

Bestyrelsen indkalder foreningens medlemmer til et fællesmøde, der holdes hvert kalenderår inden 1. juni. Medlemsadministrationen, herunder indmeldelse og opkrævning af kontingent, varetages af Danske Advokater.

Medlemskab tegnes individuelt, og det årlige kontingent udgør 1.200 kr. ekskl. moms. Faggruppen tæller ca. 100 medlemmer.

Sekretariat
Vesterbrogade 32
1620 København V.
Tlf. 33 43 70 00
ale@danskeadvokater.dk

Læs mere på www.danskemiljøadvokater.dk
 

  
Navn 
Firmanavn 
Adresse 
E-mail 
Telefon 

Nyheder

KURSER

Annette Lerche
Annette Lerche | Specialkonsulent | T: +45 33 43 70 07 | E: ale@danskeadvokater.dk


Kontakt

Annette Lerche er specialkonsulent inden for ejendomme og bolig, dvs. ansvarlig for kurser og uddannelser inden for fast ejendom, leje, entreprise og ejendomsadministration.

 

Annette er specialkonsulent for Danske BOLIGadvokater, Danske Ejendomsadvokater samt for Foreningen af Advokater med Ejendomsadministration og tilknyttet dertil hørende fagudvalg.

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar m.v. og indgår i et team på området med Susanne Wyniger.

Læs mere…

Kontakt Annette Lerche på tlf.

33 43 70 07

Ret cookies