Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Danske Virksomhedsjurister

Om Foreningen
Danske Virksomhedsjurister (DVJ) arbejder for at varetage medlemmernes faglige interesser over for virksomheder, organisationer, myndigheder og det øvrige samfund at fremme anerkendelsen af og forståelsen for virksomhedsjuristens rolle i forhold til samme. DVJ er ikke en fagforening og er uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser.

DVJ er en del af internationale netværk og foreningens arbejde rækker derfor også ud over landets grænser.

Bestyrelsen tager i hvert enkelt tilfælde stilling til om ansøgeren opfylder kriterierne for medlemskab ligesom bestyrelsen i konkrete tilfælde kan beslutte at fravige medlemskriterierne i forbindelse med optagelse af nye medlemmer.

Det årlige medlemskontingent er:
Kr. 1.000 + moms for individuelt medlemskab
Kr. 10.000 + moms for et firma medlemskab svarende til det til enhver tid gældende kontingent for 10 individuelle medlemmer

Sekretariat
Vesterbrogade 32
1620 København V
Tlf. 33 43 70 00
lpe@danskeadvokater.dk

Læs mere på www.dvj.dk

Såfremt du ønsker at søge medlemskab af DVJ kan hente og udfylde ansøgningsformularen her.

Nyheder

KURSER

Linda Pedersen
Linda Pedersen | Foreningskonsulent | 33 43 70 25 | lpe@danskeadvokater.dk


Kontakt

Linda er foreningskonsulent for Danske Familieadvokater, Danske Arveretsadvokater og Danske Virksomhedsjurister. 

Læs mere…

33 43 70 25