Velkommen   (0 lektioner)

Det sker i branchen

Her kan du læse om personer og begivenheder i branchen – eksempelvis ansættelser, jubilæer, runde fødselsdage, møder, arrangementer, receptioner, fusioner osv. Vi hører gerne fra dig, hvis du har en relevant nyhed, og vi beder i den forbindelse om samtidig at modtage skriftligt samtykke til at bringe nyheder, der indeholder personoplysninger.


04-08-2010
Horten udvider partnerkredsen med to nye juniorpartnere

Over sommeren har Horten udvidet partnerkredsen med både interne og eksterne kræfter. Vi byder velkommen til Rikke Søgaard Berth som ny juniorpartner inden for forsyningsområdet og Hortens afdeling for offentlig ret. Samtidig siger vi tillykke til Martin Dræbye Gantzhorn, der er udnævnt til ny juniorpartner i Hortens afdeling for immaterialret og teknologi.

Martin Dræbye Gantzhorn
Martin Dræbye Gantzhorn rådgiver om immaterialret med fokus på patenter, brugsmodeller, ophavsret, design og varemærker. Han har været en stærk del af Hortens immaterialretsafdeling siden 2006 og har hurtigt markeret sig som en skarp og dedikeret immaterialretsadvokat. Særligt har han specialiseret sig som rådgiver for danske og udenlandske klienter inden for life science og healthcare.
Han har stor erfaring med internationale sagsanlæg og koordinering af internationale sagskomplekser, og han har ført en lang række retssager ved både danske og internationale domstole.
 
Martin Dræbye Gantzhorn rådgiver yderligere om alle typer kommercielle kontrakter i relation til teknologioverførsel – herunder licensaftaler, know-how og R&D-samarbejde.

Martin Dræbye Gantzhorn blev advokat i 2006. Han er cand.jur. fra Københavns Universitet (2003) og fuldmægtiguddannet hos Johan Schlüter. Han er i dag bestyrelsesmedlem i LES Scandinavia og ekstern lektor i immaterialret ved Københavns Universitet samt underviser ved Dansk Institut for Immaterialretsuddannelse (DIFI). Martin Dræbye Gantzhorn er optaget i Hortens partnerkreds som juniorpartner i Immaterialret og Teknologi pr. 1. juli 2010.
 
Rikke Søgaard Berth
Rikke Søgaard Berth er med sine betydelige forsyningsretlige kompetencer endnu en markant profil i Hortens erfarne forsyningsretsgruppe. Hun er stærkt specialiseret på forsyningsområdet og har solid erfaring med rådgivning af både offentlige myndigheder og private virksomheder, samt forhandling og førelse af sager ved domstole og administrative klagenævn.
 
Rikke Søgaard Berth rådgiver yderligere om kommunalret, udbudsret, miljø- og planret samt almen offentlig ret og har endvidere stor ekspertise inden for EU-retlig fortolkning i alle typer sager og regulatorisk life science.

Rikke Søgaard Berth er ekstern lektor på Københavns Universitet samt underviser ved JUC og KommuneKonsulenten. Hun er medforfatter til bogen ”Kommunale aktieselskaber” samt Karnov-kommentator på vandsektorloven og skriver herudover artikler om offentlig- og forsyningsretlige emner. Hun sidder i bestyrelsen for Forum for Offentlig Privat Samarbejde (FOPS).

Rikke Søgaard Berth blev advokat i 2008. Hun er cand.jur. fra Københavns Universitet (2002) og er endvidere BA scient.pol. fra Aarhus Universitet (1996). Fra 2002-2005 var hun ansat i Justitsministeriet, hvor hun var tilknyttet Lovafdelingens EU-kontor samt Civilkontoret. Hun kommer til Horten fra Bruun & Hjejle, hvor hun har været siden 2006. Rikke Søgaard Berth er tiltrådt som juniorpartner i Offentlig Ret pr. 1. august 2010.
 

 

Nyheder

KURSER

Stine Rosenkilde
Stine Rosenkilde | Kommunikations- og webkoordinator | 33 43 70 22 | sro@danskeadvokater.dk


Kontakt

Stine er webredaktør på Danske Advokaters hjemmeside og hjælper desuden specialforeningerne med at udarbejde nyhedsmails og med at opdatere deres hjemmesider. 

 

Hun er ansvarlig for Danske Advokaters nyhedsmail og opdaterer vores medlemssystem. 

Læs mere…

Kontakt Stine Rosenkilde på tlf.

33 43 70 22