Velkommen   (0 lektioner)

Det sker i branchen

Her kan du læse om personer og begivenheder i branchen – eksempelvis ansættelser, jubilæer, runde fødselsdage, møder, arrangementer, receptioner, fusioner osv. Vi hører gerne fra dig, hvis du har en relevant nyhed, og vi beder i den forbindelse om samtidig at modtage skriftligt samtykke til at bringe nyheder, der indeholder personoplysninger.


21-02-2011
LETT-advokat formand for IBAs Water Law Committee 2011-2013

Pia L. Nielsen advokat hos LETT er efter en 2-årig periode som vice-formand for International Bar Associations (IBA) Water Law Committee blevet valgt som formand for komiteen.
 
Emnet for komiteen er ”vand-ret” – i bred forstand. Vand er reelt et af de vigtigste økonomiske styringsredskaber vi har, idet vand er essentielt for opretholdelsen af alt liv.
 
I komiteen fokuseres således på vidensudveksling og vidensopbygning hos vores medlemmer om forskellige juridiske metoder (bedste praksis) til f.eks.: 
  • at afkoble vandforurening fra industriel vækst, 
  • at anvende vand til energiformål bæredygtigt 
  • at finansiere og etablere faciliteter til drikkevandrensning og spildevandsrensning 
  • at regulere rettigheden til at forbruge vand, samtidig med at det sikres at denne vandudnyttelse ikke nedbryder grundvandressourcerne permanent
  • at regulere grænseoverskridende grundvand og overfladevand (søer, floder og have)
Herudover har komiteen indledt drøftelser med FN-organisationen UNEP om deltagelse i kapacitets opbygning og udvikling af miljøregulering og vandlovgivning i udviklingslandene, som Pia L. Nielsen håber, vil blive udmøntet i en samarbejdsaftale med UNEP inden for det næste halve års tid. 
 
Pia L. Nielsens arbejde som formand består udover at skabe opmærksomhed om de globale vandproblemstillinger i forskellige fora primært i at facilitere og understøtte komiteens arbejde og mål, dels ved at sørge for at komiteen har ressourcer til at opbygge viden hos IBAs medlemmer verden rundt – men også at medlemmerne af komiteen aktivt deltager til denne vidensopbygning og vidensformidling, således at denne viden aktivt spredes og anvendes globalt til sikring af et bedre vandmiljø.

 

Nyheder

KURSER

Stine Rosenkilde
Stine Rosenkilde | Kommunikations- og webkoordinator | 33 43 70 22 | sro@danskeadvokater.dk


Kontakt

Stine er webredaktør på Danske Advokaters hjemmeside og hjælper desuden specialforeningerne med at udarbejde nyhedsmails og med at opdatere deres hjemmesider. 

 

Hun er ansvarlig for Danske Advokaters nyhedsmail og opdaterer vores medlemssystem. 

Læs mere…

Kontakt Stine Rosenkilde på tlf.

33 43 70 22