Velkommen   (0 lektioner)

Det sker i branchen

Her kan du læse om personer og begivenheder i branchen – eksempelvis ansættelser, jubilæer, runde fødselsdage, møder, arrangementer, receptioner, fusioner osv. Vi hører gerne fra dig, hvis du har en relevant nyhed, og vi beder i den forbindelse om samtidig at modtage skriftligt samtykke til at bringe nyheder, der indeholder personoplysninger.


29-11-2012
Nyt hos BvHD


Thomas Thorup Larsen

Emil Schütze

For styrkelse af BvHD’s udbudsafdeling har de pr. 1. november 2012 optaget advokat Thomas Thorup Larsen som associeret partner.

Thomas har gennem sit flerårige virke i advokatbranchen, herunder mere end 7 år hos Kammeradvokaten, en betydelig indsigt i de juridiske forhold, som gælder for offentlige, regionale og kommunale myndigheder. Thomas har både i sit hidtidige virke samt efter skiftet til BvHD haft særlig fokus på de udbudsretlige regler, og rådgiver inden for alle dele af denne disciplin på såvel ordregiver- som tilbudsgiversiden.

Som led i sin bistand til gennemførelsen af udbudsopgaver varetager Thomas tillige udarbejdelse og tilpasning af de udbudte kontrakter, herunder inden for bl.a. byggesager, vare- og tjenesteydelsesaftaler samt it-anskaffelser. Thomas har været ansat i BvHD siden 1. marts 2012, og udnævnelsen som associeret partner sker som et led i styrkelsen af kontorets afdeling for udbudsret, og som led i BvHD’s vækststrategi inden for dette område.

Samtidig har BvHD ansat Emil Schütze som juridisk specialkonsulent i udbudsafdelingen. Emil Schütze er uddannet cand.merc.jur. og kommer fra en stilling som specialkonsulent i en afdeling for udbuds- og byggejurister i Københavns Kommune. Emil har særlig erfaring med udbud og gennemførelse af offentlige bygge- og anlægsopgaver samt indkøb af varer og tjenesteydelser inden for teknik- og miljøområdet. Derudover har Emil flere års erfaring med udarbejdelse af kontrakter, herunder rådgivnings- og entrepriseaftaler og løsning af kontraktretlige tvister.

 

Nyheder

KURSER

Stine Rosenkilde
Stine Rosenkilde | Kommunikations- og webkoordinator | 33 43 70 22 | sro@danskeadvokater.dk


Kontakt

Stine er webredaktør på Danske Advokaters hjemmeside og hjælper desuden specialforeningerne med at udarbejde nyhedsmails og med at opdatere deres hjemmesider. 

 

Hun er ansvarlig for Danske Advokaters nyhedsmail og opdaterer vores medlemssystem. 

Læs mere…

Kontakt Stine Rosenkilde på tlf.

33 43 70 22