Velkommen   (0 lektioner)

Det sker i branchen

Her kan du læse om personer og begivenheder i branchen – eksempelvis ansættelser, jubilæer, runde fødselsdage, møder, arrangementer, receptioner, fusioner osv. Vi hører gerne fra dig, hvis du har en relevant nyhed, og vi beder i den forbindelse om samtidig at modtage skriftligt samtykke til at bringe nyheder, der indeholder personoplysninger.


06-02-2013
25 års jubilæum - Lars Apostoli, Kammeradvokaten

 

Lars Apostoli

25 år med skattesager
Advokat Lars Apostoli blev ansat hos Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith den 1. februar 1988 og kan derfor fejre sit 25 års jubilæum nu.

Inden sin ansættelse hos Kammeradvokaten havde Lars Apostoli arbejdet med straffesager i Justitsministeriet og hos Københavns Politi, men hans særlige interesse for skatteret bragte ham videre til Kammeradvokatens kontor, da spørgsmålet om udstationering blev aktuelt efter et par års ansættelse i Justitsministeriet. Hans særlige interesse for skatteret var begyndt allerede i studietiden, hvor han bl.a. havde tegnet abonnement på det dengang nye Tidsskrift for Skatteret - et abonnement han har opretholdt lige siden.

Lars har gennem årene forsøgt at give sin begejstring for arbejdet med de skatteretlige emner videre bl.a. ved undervisning i skatteret, først i en årrække på Københavns Universitet og efterfølgende på en række forskellige kurser, der er udbudt af Danske Advokater m.fl. Han er også medforfatter af Skattekartoteket og medlem af redaktionskomiteen for Tidsskrift for Skatter og Afgifter samt medlem af Advokatrådets skatteudvalg.

Gennem årene har Lars Apostoli ført en lang række retssager, herunder højesteretssager, for Skatteministeriet, som han også løbende har bistået med rådgivning.

I dag er Lars Apostoli medlem af partnergruppen i Kammeradvokatens skatteafdeling og trives i et miljø, hvor der er fokus på kvalitet og målsætningen om at sikre, at sagerne afgøres rigtigt - også når det betyder, at skatteborgeren skal have medhold i sin påstand. Når der arbejdes for staten, er der således ikke noget ønske om at "vinde" sager, hvor borgeren har ret. Ifølge Lars Apostoli er det en særlig attraktion ved at være advokat i statens tjeneste.


 

Nyheder

KURSER

Stine Rosenkilde
Stine Rosenkilde | Kommunikations- og webkoordinator | 33 43 70 22 | sro@danskeadvokater.dk


Kontakt

Stine er webredaktør på Danske Advokaters hjemmeside og hjælper desuden specialforeningerne med at udarbejde nyhedsmails og med at opdatere deres hjemmesider. 

 

Hun er ansvarlig for Danske Advokaters nyhedsmail og opdaterer vores medlemssystem. 

Læs mere…

Kontakt Stine Rosenkilde på tlf.

33 43 70 22