Velkommen   (0 lektioner)

Det sker i branchen

Her kan du læse om personer og begivenheder i branchen – eksempelvis ansættelser, jubilæer, runde fødselsdage, møder, arrangementer, receptioner, fusioner osv. Vi hører gerne fra dig, hvis du har en relevant nyhed, og vi beder i den forbindelse om samtidig at modtage skriftligt samtykke til at bringe nyheder, der indeholder personoplysninger.


28-11-2013
SKATs advokat fylder 50 år

Advokat Steffen Sværke, der fylder 50 år den 27. november, er en af de praktiserende advokater, som i civile sager møder oftest for de danske domstole, ikke mindst Højesteret. De ca. 140 gange, hvor har han ført en sag ved landets højeste domstol, er næppe overgået af andre aktuelt praktiserende advokater, og han elsker da også rollen som procederende advokat i retten, hvor han næsten altid repræsenterer Skatteministeriet, som han bistår med at sørge for, at skattereglerne følges.

 

Et konkurrencemenneske
Hele Steffen Sværkes karriere, siden han blev cand.jur. i 1988, har været hos statens advokat, Kammeradvokaten. Titlen som partner opnåede han i 1998, og i dag er Steffen Sværke leder af den antalsmæssigt største skatteafdeling på et dansk advokatkontor. Opgaverne består i at rådgive og repræsentere Skatteministeriet og SKAT.

 

De senere års politiske fokus på korrekt beskatning af erhvervslivet har ført til, at Steffen Sværke i dag i stadigt større grad beskæftiger sig med sager om den skattemæssige behandling af transaktioner inden for koncerner og lign.; det, der skatteretligt betegnes som ”transfer pricing”. Sager af den type vedrører ofte store beløb, og det, at der er reelle værdier på spil, er noget, der appellerer til Steffen Sværke.
Han beskrives som et konkurrencemenneske, der vil vinde sine sager, når han står i retten. En af Steffen Sværkes erfaringer er netop, at for at være en succesfuld advokat, så er det nødvendigt at give sig selv fuldt ud foran dommerne, ikke mindst når det er lidt op ad bakke pga. tidligere højesteretsdomme eller andre respekterede institutioners afgørelser. Det er altid en ny konkret sag, der er til prøvelse.

 

Du skal både kunne forsvare og modsige din klient
Steffen Sværke er som leder af skatteafdelingen hos Kammeradvokaten selvfølgelig bevidst om, at han ikke skal vinde for enhver pris, for ingen ønsker, at skattemyndighederne vinder sager, som de bør tabe. Viljen til sejr må derfor ikke overskygge hensynet til, så vidt muligt, at nå det rigtige resultat.

 

Da han i oktober måned i år lagde sin faglige tyngde bag en kontroversiel tilbagevisning af en række af Rigsrevisionens kritikpunkter mod Skats vurderinger af private beboelsesejendomme, afstedkom det en kritik af, at Kammeradvokaten ”frikendte” sin egen klient. Der var ingen tilsvarende kritik, da han ca. 1 år tidligere konkluderede, at en langvarig praksis på vurderingsområdet havde været ulovlig og burde føre til genoptagelse af 25.000 - 30.000 sager. Steffen Sværke har altså valgt en karriere, som kræver, at han både kan være overbevisende, når han forsvarer, og når han kritiserer sin klient, og han ved derfor også, at det er afgørende for troværdigheden af alle sådanne vurderinger, at det objektivt rigtige resultat efter bedste evne er søgt nået. Som han selv siger, må man dog ikke glemme, at det aldrig er advokaten, der i sidste ende bestemmer, hvad klienten vil.

 

Inspireret af Churchill
En anden af Steffen Sværkes erfaringer er, at den retoriske fremstilling af en sag kan have betydning for udfaldet. Som en både politisk og historisk interesseret person har han altid følt, at historiske værker af og om den britiske statsmand og forfatter Winston Churchill har været en særlig inspiration. Selv om denne interesse indtil nu aldrig har ført til citater fra Churchill i Højesteret, så håber han alligevel, at han indimellem kan have sagt lige netop de ord, som gør en forskel for dommerne i Højesteret, når de voterer.

 

Steffen Sværke har erfaret, at det også gælder om at belyse, hvorvidt et krav i en retssag er rimeligt eller ej. Han mener selv, at det er hans største ”aha-oplevelse” gennem hele tiden som advokat:
"Det er ikke altid at forståelsen af en retssag øges, bare fordi man taler længere eller får flere detaljer med. Derimod er det vigtigt at huske at appellere til dommernes rimelighedsforståelse, og så ellers prøve at fremstille en sag i al sin enkelhed. Det virker ofte bedst," siger Steffen Sværke.

 

Steffen Sværke er gift og har to børn.

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Stine Rosenkilde
Stine Rosenkilde | Kommunikations- og webkoordinator | 33 43 70 22 | sro@danskeadvokater.dk


Kontakt

Stine er webredaktør på Danske Advokaters hjemmeside og hjælper desuden specialforeningerne med at udarbejde nyhedsmails og med at opdatere deres hjemmesider. 

 

Hun er ansvarlig for Danske Advokaters nyhedsmail og opdaterer vores medlemssystem. 

Læs mere…

Kontakt Stine Rosenkilde på tlf.

33 43 70 22