Velkommen  

Det sker i branchen

Her kan du læse om personer og begivenheder i branchen – eksempelvis ansættelser, jubilæer, runde fødselsdage, møder, arrangementer, receptioner, fusioner osv. Vi hører gerne fra dig, hvis du har en relevant nyhed, og vi beder i den forbindelse om samtidig at modtage skriftligt samtykke til at bringe nyheder, der indeholder personoplysninger.


07-03-2014
Fyrtårn i advokatbranchen hædres af Dreyers Fond

 

Dreyers Fond tildeler advokathædersprisen på 400.000 kr. til advokat Per Magid, Bruun & Hjejle for igennem sin lange og markante advokatkarriere at være et fyrtårn i branchen med en meget stærk faglighed og høj integritet.

 

Det er en særdeles erfaren advokat med en lang og bred karriere bag sig, der nu er tildelt Dreyers Fonds hæderspris for advokater. Per Magid har blandt andet arbejdet med en lang række sager af stor samfundsmæssig betydning, og han er en markant rollemodel i den danske advokatbranche. ”Vi har med overrækkelsen af hædersprisen til Per Magid valgt at hædre et fyrtårn indenfor advokatbranchen” sagde advokat Birte Rasmussen fra Dreyers Fonds bestyrelse ved overrækkelsen af hædersprisen den 6. marts.

 

”De mere profilerede arbejdsopgaver spænder lige fra repræsentation for den danske stat ved den internationale domstol i Haag mod Norge om afgrænsningen af havområdet mellem Grønland og Jan Mayen, og mod Finland om passageretten gennem Storebælt til granskningsopgaver vedrørende Combus A/S, undersøgelseskommissionen vedrørende Tårnfalken, opgaver som bisidder i Tamilsagen og Skattekommissionen og en uvildig undersøgelse vedrørende Water Front sagen,” sagde Birte Rasmussen.

 

Hun fremhævede, at det udover den sikre varetagelse af de mange sager af stor samfundsmæssig betydning, også er Per Magids høje faglighed, hans stærke integritet, saglighed og præcision, som gør ham til en rollemodel for andre advokater. Per Magid har vedvarende bidraget til det kollegiale arbejde. Gennem sin karriere har han blandt andet engageret sig i bestyrelsesarbejde i Københavns Advokatforening og i Advokatrådet samt arbejde med udvikling af uddannelse af advokatbranchen.

 

Han har gennem tiden med energi kastet sig over undervisning. Blandt andet har han været ekstern lektor i folkeret ved Københavns Universitet, ligesom han er censor ved universiteterne og i en årrække – i perioden fra 1991 – 2011 - også formand for censorerne.

 

Endvidere har Per Magid – med udgangspunkt i sin store erfaring og faglighed – med stor spændvidde ofte engageret sig bredt i en række andre samfundsrelevante problemstillinger med relation til både demokrati, forvaltning og kultur. Endelig er Per Magid blandt de mest benyttede danske dommere i voldgiftssager.

 

”Når der samtidig bag dette gemmer sig et menneske, der også interesserer sig for samfundets sociale sider, som grundlæggende er på de svages side – og af andre endog betegnes som en slags skytsengel; et meget privat menneske, som ikke er meget for at stå i centrum; et menneske, som besidder humor og lune, og som ikke går af vejen for at stille op – endog med paryk – for at agere en provokerende part, når kursister skal testes i at styre en voldgiftsret, så har vi at gøre med et juridisk og etisk kompas i advokatverdenen. Det er derfor en glæde og en fornøjelse for bestyrelsen i Dreyers Fond at overrække hædersprisen til advokat Per Magid,” sagde Birte Rasmussen.

 

Om Per Magid

Per Magid blev cand.jur. fra Københavns Universitet i 1967. Han blev derefter sekretær for Folketingets Ombudsmand. I 1968 blev han ansat som fuldmægtig i Justitsministeriet, hvorefter han i 1972 blev ansat hos Kammeradvokaten. I 1974 blev han ansat i Advokatfirmaet Jonas Bruun, hvor han fra 1976 blev medindehaver af advokatfirmaet, der fra 2009 hed Bruun & Hjejle. Per Magid er desuden medlem af en række bestyrelser i fonde, foreninger og selskaber. Blandt andet er han kurator i Vemmetofte Kloster, formand for bestyrelsen i Knud Højgaards Fond og medlem af Arktisk Instituts bestyrelse og Rådet for det Kgl. Danske Geografiske Selskab.

 

I perioden fra 1985-1991 var han medlem af Advokatrådet, og fra 2001 – 2006 var han formand for Københavns Advokatforening. Per Magid har endvidere blandt andet været medlem af forretningsudvalget i Dansk Flygtningehjælp.

 

Om Dreyers Fonds Hæderspris

Dreyers Fonds hæderspris er på samlet 800.000 kr. og tildeles en arkitekt og en advokat, der har udmærket sig indenfor sit felt. Prisen blev for første gang uddelt i 1982. På arkitektsiden tildeles prisen arkitekterne Frank Maali & Gemma Lalanda for deres indlevede og fabulerende transformationer af historiske bygninger og byrum.

 

Om Dreyers Fond

Dreyers Fond er etableret i 1976 af ægtefællerne arkitekt Thorvald Dreyer og landsretssagfører Margot Dreyer. Dreyers Fond uddeler midler til initiativer og projekter, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Dreyers Fond hører til blandt de store danske erhvervsdrivende fonde.
Læs mere om Dreyers Fond på www.dreyersfond.dk

 

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Stine Rosenkilde
Stine Rosenkilde | Kommunikations- og webkoordinator | 33 43 70 22 | sro@danskeadvokater.dk


Kontakt

Stine er webredaktør på Danske Advokaters hjemmeside og hjælper desuden specialforeningerne med at udarbejde nyhedsmails og med at opdatere deres hjemmesider. 

 

Hun er ansvarlig for Danske Advokaters nyhedsmail og opdaterer vores medlemssystem. 

Læs mere…

33 43 70 22