Velkommen  

Det sker i branchen

Her kan du læse om personer og begivenheder i branchen – eksempelvis ansættelser, jubilæer, runde fødselsdage, møder, arrangementer, receptioner, fusioner osv. Vi hører gerne fra dig, hvis du har en relevant nyhed, og vi beder i den forbindelse om samtidig at modtage skriftligt samtykke til at bringe nyheder, der indeholder personoplysninger.


20-05-2014
Statens miljøadvokat fylder rundt

Når advokat Stig Grønbæk Jensen bevæger sig ud i de danske naturperler som Rold Skov, Lille Vildmose eller Vadehavet, har han et helt særligt perspektiv på disse områder. Som miljøadvokat for staten har han nemlig været involveret i sager om beskyttelse af naturområder i de fleste dele af landet. Andre steder har sagerne drejet sig om store anlægsprojekter eller udvikling af den moderne infrastruktur, som Stig Grønbæk Jensen også altid har været dybt fascineret af. Det er derfor både personligt og fagligt en stor tilfredsstillelse for ham dagligt at arbejde i brydningsfladen mellem benyttelse og beskyttelse af vores natur og miljøet. Den 29. maj runder han de 50 år.

 

Stig Grønbæk Jensen har siden 2000 været ansvarlig partner for Kammeradvokatens miljø- og energiretsområde. Som advokat for offentlige myndigheder har han i årenes løb ført et meget stort antal retssager om miljølovgivningen ved de danske domstole. Han har samtidigt rådgivet staten i mange forvaltninssager med væsentlige samfundperspektiver, bl.a. sagskomplekset om Tvindimperiets danske skoler, lovliggørelsen af Christianiaområdet, sagerne om Cheminova og Proms Kemiske fabrikker og nu helt aktuelt anlægget afden københavnske metrocityring.

 

Interesse for det resultatorienterede
At bygmestersønnen fra Viborg skulle blive miljøadvokat lå ellers ikke ligefor. Han startede ud som maskinarbejder, men blev grebet af en grundlæggende interesse for samfundsforhold, der i første omgang førte ham forbi statskundskabstudiet. Det var dog den mere konkrete og resultatorienterede jura, der endte med at fange ham ind.

 

Allerede på jurastudiet i Århus stod offentligretlige fag som miljøret og EU-ret i høj kurs hos Stig Grønbæk Jensen. Og da han i sommeren 1992 også fik lejlighed til at smage på advokatgerningen i et job som sommerfuldmægtig hos det daværende Kromann & Münter, stod det klart, at den offentligretlige interesse skulle foldes ud i rollen som advokat. Helt nærliggende var det derfor, at han blev ansat hos statens advokat Kammeradvokaten efter studierne, som i 1994 blev afsluttet med titlen Master of Law fra Vrije Universiteit i Bruxelles.

 

Ansættelsen hos Kammeradvokaten førte ham forbi skatteretten og insolvensområdet og i 1996 til miljøretten, som han altså siden specialiserede sig i. I løbet af årene har han som rådgiver for især Miljøministeriet og Transportministeriet oplevet på nærmeste hold, hvordan miljøområdets kompleksitet et steget i takt med EU's prioritering af natur- og miljøbeskyttelsen.

 

Med til 1000 jobsamtaler

Fra 1995 til 2011 var Stig Grønbæk Jensen en drivkraft i Kammeradvokatens rekruttering af nye medarbejdere, og han deltog i rundt regnet 1000 ansættelsessamtaler. Han nød arbejdet med at finde det helt rette match mellem job og person og den særlige menneskelige indsigt det naturligt gav.

 

Stig Grønbæk Jensen har altid været aktiv i faglige sammenhænge og er det aktuelt bl.a. som medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Miljøret, Advokatrådets ekspertpanel for miljøret og redaktionskomitéen for Miljøretlige Afgørelser og Domme. Han er tidligere formand for Danske Miljøadvokater.

 

Fritiden tilbringer han sammen med familien, der tæller hustruen Marianne og børnene Magnus på 10 og Martine på 12 år. Den danske natur, og især områderne omkring sommerhuset i Nordjylland, nydes gerne på mountainbike og i løb.

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Stine Rosenkilde
Stine Rosenkilde | Kommunikations- og webkoordinator | 33 43 70 22 | sro@danskeadvokater.dk


Kontakt

Stine er webredaktør på Danske Advokaters hjemmeside og hjælper desuden specialforeningerne med at udarbejde nyhedsmails og med at opdatere deres hjemmesider. 

 

Hun er ansvarlig for Danske Advokaters nyhedsmail og opdaterer vores medlemssystem. 

Læs mere…

33 43 70 22