Velkommen  

Det sker i branchen

Her kan du læse om personer og begivenheder i branchen – eksempelvis ansættelser, jubilæer, runde fødselsdage, møder, arrangementer, receptioner, fusioner osv. Vi hører gerne fra dig, hvis du har en relevant nyhed, og vi beder i den forbindelse om samtidig at modtage skriftligt samtykke til at bringe nyheder, der indeholder personoplysninger.

Lene Lange er pr. 1. januar 2015 indtrådt som partner i LETT. Hun beskæftiger sig primært med udarbejdelse og forhandling af komplekse kontrakter og har mangeårig erfaring i arbejdet med internationale leverandøraftaler, udviklingsaftaler og anlægskontrakter. Lene er desuden rådgiver for offentlige udbydere af anlægs- og driftskontrakter samt for offentlige og private parter i en lang række OPP-projekter. Lene rådgiver således pt. blandt andet Region Syddanmark på et OPP-projekt om opførelse og drift af nyt psykiatrisk hospital i Vejle samt Region Hovedstaden og Region Syddanmark i et OPI-projekt om udvikling og leverance af en ny psykiatriseng. Som rådgiver for private parter er Lene blandt andet involveret i opførelsen af et nyt bydelscenter i Brøndby og i tilbudsgivning på et OPS-projekt om opførelse og drift af en ny skole i Odder samt et OPP-projekt om opførelse og drift af et nyt P-hus i Skejby.

22-01-2015
LETT udnævner nye partnere inden for konkurrenceret, forsikrings- og erstatningsret og fast ejendom

Lene Lange er pr. 1. januar 2015 indtrådt som partner i LETT. Hun beskæftiger sig primært med udarbejdelse og forhandling af komplekse kontrakter og har mangeårig erfaring i arbejdet med internationale leverandøraftaler, udviklingsaftaler og anlægskontrakter. Lene er desuden rådgiver for offentlige udbydere af anlægs- og driftskontrakter samt for offentlige og private parter i en lang række OPP-projekter. Lene rådgiver således pt. blandt andet Region Syddanmark på et OPP-projekt om opførelse og drift af nyt psykiatrisk hospital i Vejle samt Region Hovedstaden og Region Syddanmark i et OPI-projekt om udvikling og leverance af en ny psykiatriseng. Som rådgiver for private parter er Lene blandt andet involveret i opførelsen af et nyt bydelscenter i Brøndby og i tilbudsgivning på et OPS-projekt om opførelse og drift af en ny skole i Odder samt et OPP-projekt om opførelse og drift af et nyt P-hus i Skejby.

Anders Julius Tengvad er pr. 1. januar 2015 indtrådt som partner i LETT. Han beskæftiger sig med generel erhvervsrådgivning med særlig fokus på retssagsbehandling, voldgift samt erstatnings- og forsikringsret. På det forsikringsretlige område rådgiver han primært forsikringsselskaber om spørgsmål vedrørende bl.a. erhvervs- og produktansvarsforsikring, D&O- og kriminalitetsforsikring, forsikring af rådgiveransvar, bygninger, løsøre og rejser. Herudover har han erfaring med og viden om finansielle virksomheders forhold, særligt i relation til porteføljepleje, garantier og forhold i relation til Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden. Anders Julius Tengvad har været involveret i løsningen af en række rets- og voldgiftstvister, særligt vedrørende erstatning i og uden for kontraktforhold, herunder rådgiveransvar, ledelses- og revisoransvar. I øjeblikket er han involveret i retsopgøret efter finanskrisen som repræsentant for revisorerne, og han har erfaring med håndtering af meget omfangsrige sagskomplekser og voldgiftssager i ind- og udland i regi af bl.a. ICC og Voldgiftsinstituttet. Herudover fører Anders jævnligt arbejdsskadesager og erhvervsevnetabssager.

Frederik André Bork er pr. 1. januar 2015 indtrådt som partner i LETT. Han har mange års erfaring med juridisk rådgivning inden for alle områder af EU- og dansk konkurrenceret, herunder med anmeldelse af fusioner til konkurrencemyndighederne og rådgivning om forbud mod virksomheders misbrug af dominerende stillinger. Rådgivningen omhandler også sager for EU-Domstolen samt rådgivning i kartelsager, konkurrencelovsstraffesager og sager om erstatning for konkurrencelovsovertrædelser. Frederik André Bork har en særlig indsigt i infrastruktur-sektorer som post, energi, transport og betalingstjenester og har herudover erfaring inden for EU- og dansk statsstøtteret.

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Stine Rosenkilde
Stine Rosenkilde | Kommunikations- og webkoordinator | 33 43 70 22 | sro@danskeadvokater.dk


Kontakt

Stine er webredaktør på Danske Advokaters hjemmeside og hjælper desuden specialforeningerne med at udarbejde nyhedsmails og med at opdatere deres hjemmesider. 

 

Hun er ansvarlig for Danske Advokaters nyhedsmail og opdaterer vores medlemssystem. 

Læs mere…

Kontakt Stine Rosenkilde på tlf.

33 43 70 22