Velkommen  

Det sker i branchen

Her kan du læse om personer og begivenheder i branchen – eksempelvis ansættelser, jubilæer, runde fødselsdage, møder, arrangementer, receptioner, fusioner osv. Vi hører gerne fra dig, hvis du har en relevant nyhed, og vi beder i den forbindelse om samtidig at modtage skriftligt samtykke til at bringe nyheder, der indeholder personoplysninger.

Gør den komplicerede skatteret tilgængelig

01-03-2016
Skatteadvokat Sune Riisgaard fylder 40 år

Gør den komplicerede skatteret tilgængelig  

Advokat Sune Riisgaard, Frederiksberg, startede som fuldmægtig hos Kammeradvokaten i 2002, og blev siden spottet som et af firmaets store talenter. Ved årsskiftet blev han udnævnt til partner i firmaet. Nu er der igen grund til at sige tillykke til ham, når han fylder 40 år den 11. marts.

 

Sune rådgiver skattemyndighederne i sager om skatter, moms og afgifter. Hans erfaringer spænder vidt fra gennemførelsen af retssager til nyttiggørelsen af viden opnået qua dette arbejde ved tilrettelæggelse og gennemførelsen af nye projekter hos SKAT. Han har møderet for Højesteret og har ført et betydeligt antal retssager ved såvel byretter, landsretter som Højesteret.

 

Flere højesteretssager har haft principiel karakter - blandt disse en sag om beskatning af danske læger, der i perioder arbejdede i Norge, men helt undgik at betale skat af deres norske indtægter. Baggrunden var, at mens de norske skattemyndigheder mente, at beskatningsretten efter den såkaldte nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst tilkom Danmark, så mente man i Danmark, at beskatningsretten som udgangspunkt tilkom Norge. Sagen viste sig at være af så principiel karakter, at den krævede syv højesteretsdommeres involvering mod de sædvanlige fem. Dommen, der blev afsagt i 2014, satte en endelig stopper for den dobbelte skattefrihed, og lægerne blev fremover beskattet fuldt ud i Danmark

 

Udover at føre retssager bistår Sune løbende SKAT og Skatteministeriet med rådgivning - aktuelt om skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger i forbindelse med SKATs fælles inddrivelsessystem EFI, strategisk planlægning med turnusanalyse af SKAT Indsats samt udløbere af AMBI-sagskomplekset.

 

Sune har desuden ansvaret for firmaets rådgivning af skatteforvaltningen i Grønlands Hjemmestyre og varetager i den forbindelse selvstyrets interesser i forbindelse med store og principielle retssager.

 

Sune er kendt som en sympatisk og behagelig person – typen man har lyst til at give ret. Han mestrer den svære disciplin at gøre den komplicerede skatteret tilgængelig og forståelig.

 

Privat er Sune Riisgaard gift og har tre børn i alderen 3-11, som han tilbringer fritiden sammen med. Familien holder af at rejse. Er der tid til overs holder Sune af at læse bøger - senest med samfundsmæssig og historisk islæt.

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Stine Rosenkilde
Stine Rosenkilde | Kommunikations- og webkoordinator | 33 43 70 22 | sro@danskeadvokater.dk


Kontakt

Stine er webredaktør på Danske Advokaters hjemmeside og hjælper desuden specialforeningerne med at udarbejde nyhedsmails og med at opdatere deres hjemmesider. 

 

Hun er ansvarlig for Danske Advokaters nyhedsmail og opdaterer vores medlemssystem. 

Læs mere…

Kontakt Stine Rosenkilde på tlf.

33 43 70 22