Velkommen   (0 lektioner)

Det sker i branchen

Her kan du læse om personer og begivenheder i branchen – eksempelvis ansættelser, jubilæer, runde fødselsdage, møder, arrangementer, receptioner, fusioner osv. Vi hører gerne fra dig, hvis du har en relevant nyhed, og vi beder i den forbindelse om samtidig at modtage skriftligt samtykke til at bringe nyheder, der indeholder personoplysninger.

Partner og advokat i Horten Advokatpartnerselskab Poul Hvilsted, Rungsted, fylder 60 år den 19. april 2016.

18-04-2016
Danmarks første miljøadvokat fylder 60 år

Partner og advokat i Horten Advokatpartnerselskab Poul Hvilsted, Rungsted, fylder 60 år den 19. april 2016.

 

Det er 30 år siden, at en sag for Miljøministeriet om forurening af stranden ved Harboøre Tange ramte Poul Hvilsteds skrivebord. Dengang arbejdede han som ung advokat hos højesteretssagfører A. Victor Hansen, og den første Cheminova-sag kom på afgørende vis til at udstikke retningen for en advokatkarriere inden for miljøret. Poul Hvilsted var således den første advokat i Danmark, som beskæftigede sig med miljøretten som et selvstændigt speciale. I dag er han udpeget som "leading individual" inden for miljøret af Legal500, det mest prominente juridiske opslagsværk i Europa.

 

Poul Hvilsted er cand. jur. fra Aarhus Universitet i 1982. Efter ansættelsen hos A. Victor Hansen var han i perioden 1990-2005 partner i Bech-Bruun. Her repræsenterede han bl.a. De Samvirkende Købmænd (DSK) i den 10 år lange strid om et Bilka-varehus i Horsens. Poul Hvilsted førte sagen for DSK i Højesteret, der dømte byggeriet af lavprisvarehuset i strid med planloven. Bilka-sagen var en stor og meget principiel sag, som fik en dramatisk og langvarig betydning for retspraksis om håndteringen af ulovlige planer og for alle involverede parter.

 

I 2006 indgik Poul Hvilsted som partner i Horten, hvor han har videreført miljøretten. Som advokat er Poul Hvilsted dybt engageret i alle sine sager, uanset hvilket retsområde det gælder. Han reagerer i de sager, hvor han oplever magtfuldkommenhed og "foul play" slå igennem på bekostning af juraen, uanset om han repræsenterer en offentlig eller privat interesse. Han har ført mange sager for både byret, landsret og Højesteret og betragter det som et håndværk: han kan føre sager om alt og finder det "kampspændende" at sætte sig ind i alle tænkelige retsområder – lige fra sager om skibsofficerers rettigheder efter Søfolksbeskatningsloven over sager om grænserne for vindmøllers påvirkning af omgivelserne til sager om aflivning af "ulovlige" hunderacer.

 

Advokatens engagerede tilgang til juraen afspejler sig også i aktiviteter uden for Horten: I 1991 tog Poul Hvilsted initiativ til stiftelsen af Dansk Selskab for Miljøret, der har til formål at fremme interessen for og kendskabet til miljøretten som juridisk disciplin. Han sidder desuden i bestyrelsen for en række danske virksomheder og er formand for bestyrelsen af Stop Sult Fonden, der blev oprettet af FN's Fødevareprogram til fundraising i Danmark.

 

Han har boet i Rungsted de seneste 30 år og er gift med Hanne. Den 60 års fødselsdag skal fejres ad to omgange, dels med børn, familie og venner derhjemme, dels med en middag i Rom sammen med to gamle venner fra Filippinerne og Polen, som Poul Hvilsted arbejdede sammen med i en international ungdomsorganisation, der beskæftigede sig med udviklingsbistand og sikkerhed – for lang tid siden. De tre herrer blev født inden for et tidsrum på under 72 timer i 1956 og har tidligere markeret både 40-års og 50-års dagen ved at mødes et sted i verden til en middag.

sro
 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Stine Rosenkilde
Stine Rosenkilde | Kommunikations- og webkoordinator | 33 43 70 22 | sro@danskeadvokater.dk


Kontakt

Stine er webredaktør på Danske Advokaters hjemmeside og hjælper desuden specialforeningerne med at udarbejde nyhedsmails og med at opdatere deres hjemmesider. 

 

Hun er ansvarlig for Danske Advokaters nyhedsmail og opdaterer vores medlemssystem. 

Læs mere…

Kontakt Stine Rosenkilde på tlf.

33 43 70 22