Velkommen  

Det sker i branchen

Her kan du læse om personer og begivenheder i branchen – eksempelvis ansættelser, jubilæer, runde fødselsdage, møder, arrangementer, receptioner, fusioner osv. Vi hører gerne fra dig, hvis du har en relevant nyhed, og vi beder i den forbindelse om samtidig at modtage skriftligt samtykke til at bringe nyheder, der indeholder personoplysninger.

Den 1. juni 2016 kan advokat, partner og specialist i EU- og statsret, Karsten Hagel-Sørensen fejre sit 25 års jubilæum hos Kammeradvokaten.

24-05-2016
Et juridisk unikum har 25 års jubilæum

Den 1. juni 2016 kan advokat, partner og specialist i EU- og statsret, Karsten Hagel-Sørensen fejre sit 25 års jubilæum hos Kammeradvokaten.

 

For lidt over 25 år siden tog Karsten Hagel-Sørensen telefonen i sit kontor i Justitsministeriet og ringede til partner og advokat hos Kammeradvokaten - senere kammeradvokat - Michael Gregers Larsen. De to havde før haft drøftelser om juridiske problemstillinger. Men denne gang var samtalen anderledes. Hagel-Sørensen ringede for at høre, om Gregers Larsens tilbud om at optage ham som partner i firmaet Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith stadig stod ved magt. Tilbuddet var blevet fremsat nogle år forinden. Dengang takkede Hagel-Sørensen dog pænt nej. Men nu var han klar til skiftet efter mange års udfordrende karriere i ministeriet. Hagel-Sørensen var fortsat særdeles velkommen i firmaet. Dermed blev Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith beriget med en helt exceptionel kapacitet inden for EU- samt stats- og forvaltningsret - og det på et tidspunkt, hvor EU-retten for alvor var i fuld gang med at slå igennem. Den 1. juni er det 25 år siden, han startede sit virke i firmaet.

 

Hurtighed og grundighed i forening

Karsten Hagel-Sørensen blev jurist fra Københavns Universitet i 1973 og samme år ansat i Justitsministeriets lovafdeling. Her blev han hurtigt udnævnt til sekretær for det juridiske specialudvalg – Danmarks EU-retlige maskinrum. Som en anden flue på væggen sugede hans analytiske sind til sig under møderne i udvalget, hvor han så juraen udfoldet for fuld styrke i en politisk kontekst. Senere i karrieren skulle han selv blive formand for udvalget.'

”Man skal vælge sine første chefer med betydelig kritisk sans”, påpeger Hagel-Sørensen, når han i dag giver jurastuderende råd om valg af karrierespor. Hans pointe er, at man præges afgørende af sine første chefer. Selv blev Hagel-Sørensen i de unge formative år præget af førende jurister som Ole Due, den senere præsident for EU-domstolen samt de senere højesteretspræsidenter Niels Pontoppidan og Jaques Hermann. De nærmest podede et højt kvalitets- og effektivitetskrav ind i den unge jurist. Han erfarede desuden vigtigheden af, at dygtig rådgivning altid giver samtalepartneren et ejerskab til løsningen. Disse vigtige erfaringer skulle blive hans varemærke fremover.

 

Det blev til 18 år i ministeriet, før samtalen med Gregers Larsen ændrede ved det. I 2004 fik Karsten Hagel-Sørensen selv hvervet som kongeligt udnævnt Kammeradvokat - noget som kun ganske få jurister har opnået. En væsentlig del af opgaven som Kammeradvokat var at føre nogle af de mest vanskelige og principielle sager – dem som ofte går over i retshistorien. I sine 11 år som kammeradvokat stod Hagel-Sørensen således i spidsen for bl.a. sagen om Maastricht-traktatens forhold til Grundloven, Thule-sagen om tvangsflytningen af grønlandske fangere, sagen om rockerlovens grundlovsmæssighed samt sagen om Københavns Havn, der endte med, at der blev frigivet 2,5 milliarder kroner fra havnen til brug for bygningen af Metro Cityringen. Som Kammeradvokat læste og godkendte han cirka 275 juridiske responsaer om året. Her kom evnen til at koble effektivitet og grundighed for alvor i spil – kombineret med en knivskarp hukommelse og omfattende viden.
 

Den sidste Kammeradvokat

Karsten Hagel-Sørensen er den sidste person, der opnåede den personlige titel og hvervet som Kammeradvokat. I 2014 blev kammeradvokatordningen ændret, så den ikke længere er personificeret men derimod omfatter hele firmaet Kammeradvokaten som sådan. Hagel-Sørensen sluttede dermed en æra, der strækker sig mere end 325 år tilbage i dansk historie. Embedet blev oprettet tilbage i 1684, hvor kammeradvokaten skulle være advokat for kongens kammer – altså statskassen. Efter tiden som kammeradvokat fortsatte Hagel-Sørensen som partner og advokat hos advokatfirmaet, hvor han stadig fører både sager og voldgiftssager for staten.

 

Imens Hagel-Sørensen var kammeradvokat undergik firmaet en omfattende forandring. Den store udfordring var at modernisere firmaet og samtidig sikre fortsat høj faglig kvalitet – en mission der i den grad lykkes med succes. Hagel-Sørensen grundlagde sammen med firmaets øvrige ledelse de bundsolide egenskaber, som udgør firmaets DNA i dag – noget der flere gange siden i imageundersøgelser har fået jurastuderende til at pege på firmaet som en foretrukken kommende arbejdsplads.

 

Og her sluttes ringen. Hagel-Sørensen bestræber sig nemlig på bedste vis på at være den gode første chef, der præger de unge fuldmægtige i bedste retning. Venlighed og åbenhed er her to væsentlige ingredienser – men også den hårde skole, hvor han forventer, at de unge er i stand til at reflektere og erfare selvstændigt. 

 

Gennem sit virke har Karsten Hagel-Sørensen været hele vejen rundt som embedsmand, advokat, retsvidenskabsmand og underviser. Han blev i 2006 udnævnt adjungeret professor ved Aarhus Universitet og har skrevet en stribe artikler og bøger – herunder en lærebog i EU-ret, som er solgt i 22.000 eksemplarer.

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Stine Rosenkilde
Stine Rosenkilde | Kommunikations- og webkoordinator | 33 43 70 22 | sro@danskeadvokater.dk


Kontakt

Stine er webredaktør på Danske Advokaters hjemmeside og hjælper desuden specialforeningerne med at udarbejde nyhedsmails og med at opdatere deres hjemmesider. 

 

Hun er ansvarlig for Danske Advokaters nyhedsmail og opdaterer vores medlemssystem. 

Læs mere…

Kontakt Stine Rosenkilde på tlf.

33 43 70 22