Velkommen   (0 lektioner)

Det sker i branchen

Her kan du læse om personer og begivenheder i branchen – eksempelvis ansættelser, jubilæer, runde fødselsdage, møder, arrangementer, receptioner, fusioner osv. Vi hører gerne fra dig, hvis du har en relevant nyhed, og vi beder i den forbindelse om samtidig at modtage skriftligt samtykke til at bringe nyheder, der indeholder personoplysninger.

Advokat Henrik Ottosen, DAHL Advokatfirma, skriver på vegne partnere og medarbejdere i DAHL Advokatfirma disse mindeord om advokat Vibeke Asmin Hansen På en solbeskinnet smuk søndag morgen den 18. december 2016 modtog vi den triste besked om, at vores gode ven og afholdte kollega, Vibeke Asmin Hansen, Viborg, var afgået ved døden efter kort tids sygdom. Hun blev 61 år gammel.

20-12-2016
Mindeord - advokat Vibeke Asmin Hansen

Advokat Henrik Ottosen, DAHL Advokatfirma, skriver på vegne partnere og medarbejdere i DAHL Advokatfirma disse mindeord om advokat Vibeke Asmin Hansen På en solbeskinnet smuk søndag morgen den 18. december 2016 modtog vi den triste besked om, at vores gode ven og afholdte kollega, Vibeke Asmin Hansen, Viborg, var afgået ved døden efter kort tids sygdom. Hun blev 61 år gammel.

 

Vibeke Asmin Hansen blev uddannet som jurist fra Århus Universitet i 1980.

 

I 1981 blev Vibeke Asmin Hansen ansat som advokatfuldmægtig i DAHL Advokatfirma, Viborg. I 1986 blev Vibeke Asmin Hansen optaget som parter, og hun var, indtil hun blev syg, aktiv som partner i DAHL Advokatfirma.

 

Rådgivning med respekt for det enkelte menneske og det samfund, vi lever i, var Vibekes kendemærke. Vibeke bevægede sig sikkert som erhvervsadvokat i en mandsdomineret verden. Hendes altid disciplinerede og fagligt høje indsats skabte respekt, og mange kollegaer har mærket den vedholdenhed, som Vibeke udviste i sin evige stræben efter altid at opnå det bedst mulige resultat for sin klient. Især klienter med behov for rådgivning inden for fast ejendom, planlægning og miljø kunne nyde godt af Vibekes høje faglige videns- og rådgivningsniveau.

 

På et tidligt tidspunkt – før debatten om underrepræsentation af kvindelige bestyrelsesmedlemmer blussede op, - skabte Vibeke sig en karriere som medlem af flere erhvervsdrivende selskabers bestyrelse. Hun var sig sin rolle som kvindelig rådgiver i en mandsdomineret verden meget bevidst; Omsorg og et følelsesmæssigt engagement var hendes betydelige modvægt til de maskuline værdier, der oftest præger et bestyrelsesarbejde. I en portrætartikel fra maj 2008 udtalte Vibeke om emnet; ”Det er meget svært at svare på, hvorfor der ikke findes flere kvinder i bestyrelser. Og jeg ved ikke, om man kan ændre ret meget på det. Det begynder ved den enkelte, og jeg kan kun svare på, hvordan jeg selv er indrettet. Man kan gøre meget rundt på arbejdspladserne, f.eks. ved at lære kvinder at udtrykke sig i større forsamlinger. Hos os gør vi for eksempel meget ud af at lære vore kvindelige kolleger, at de ikke skal holde sig tilbage. Om det lykkes, afhænger meget af den kultur, der er på stedet.”

 

Og netop fokus på kulturen og de gode værdier i en mere end 100 år gammel advokatvirksomhed i stadig vækst, var en af Vibekes mærkesager. Vibeke lagde meget mere i begrebet ”virksomhed” end blot det økonomiske fællesskab. Vibeke satte det menneskelige og sociale fællesskab blandt virksomhedens ejere og medarbejdere over det økonomiske fællesskab. Respekt og loyalitet overfor virksomheden, medarbejdere og kolleger var kerneværdier for Vibeke. Hertil kom ”Vibbes” umådelige gæstfrihed, der gennem alle årene var både venner, klienter, og kolleger til meget stor glæde.

 

Vibeke troede fuldt og fast på, at hun ville blive rask og vende tilbage til den advokatgerning, som hun elskede så højt. Men sygdommen ville det anderledes.

 

En klar stjerne på DAHL Advokatfirmas himmel er slukket, men Vibekes stærke eftermæle vil stå i lysår fremover.

 

Vibeke efterlader sig sin ægtemand, Hans Peder Jespersen, der også i mange år virkede som advokat og partner i DAHL Advokatfirma, hans to børn, Christina og Peter samt sin søster Birgitte og sin mor, Lilly Asmin Hansen.

Æret være Vibeke Asmin Hansens minde.

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Stine Rosenkilde
Stine Rosenkilde | Kommunikations- og webkoordinator | 33 43 70 22 | sro@danskeadvokater.dk


Kontakt

Stine er webredaktør på Danske Advokaters hjemmeside og hjælper desuden specialforeningerne med at udarbejde nyhedsmails og med at opdatere deres hjemmesider. 

 

Hun er ansvarlig for Danske Advokaters nyhedsmail og opdaterer vores medlemssystem. 

Læs mere…

Kontakt Stine Rosenkilde på tlf.

33 43 70 22