Velkommen  

Det sker i branchen

Her kan du læse om personer og begivenheder i branchen – eksempelvis ansættelser, jubilæer, runde fødselsdage, møder, arrangementer, receptioner, fusioner osv. Vi hører gerne fra dig, hvis du har en relevant nyhed, og vi beder i den forbindelse om samtidig at modtage skriftligt samtykke til at bringe nyheder, der indeholder personoplysninger.

Regeringen har besluttet at konkurrenceudsætte flere juridiske opgaver, der i dag varetages af Kammeradvokaten. Konkret drejer det sig om udbudssager inden for Udenrigsministeriet og retssager inden for Ankenævnet for Patienterstatningen, som føres på tværs af landet. Samtidig vil regeringen hjemtage en række sager inden for Ankestyrelsen og Forsvaret.

09-01-2017
Regeringen øger konkurrenceudsættelsen af juridiske ydelser

Regeringen har besluttet at konkurrenceudsætte flere juridiske opgaver, der i dag varetages af Kammeradvokaten. Konkret drejer det sig om udbudssager inden for Udenrigsministeriet og retssager inden for Ankenævnet for Patienterstatningen, som føres på tværs af landet. Samtidig vil regeringen hjemtage en række sager inden for Ankestyrelsen og Forsvaret.

 

Statens nye indkøbsstrategi for juridiske ydelser sker på baggrund af en analyse, der er gennemført i samarbejde mellem Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Sundhedsministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Erhvervsministeriet inden for en række afgrænsede sagsområder. Regeringen har i forlængelse af analysen besluttet følgende:

  • Erstatnings- og forsikringssager ved Ankenævnet for Patienterstatning konkurrenceudsættes. Der var i 2015 et forbrug på ca. 16 mio. kr. inden for det pågældende sagsområde.
  • Arbejdsskadesager og sygedagpengesager ved Ankestyrelsen hjemtages. Der var i 2015 et forbrug på ca. 15 mio. kr. inden for det pågældende sagsområde.
  • Sager vedrørende gennemførelse af udbud ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse hjemtages. Der var i 2015 et forbrug på ca. 25 mio. kr. inden for det pågældende sagsområde.
  • Det er desuden besluttet, at indkøbsstrategien for juridiske ydelser i Udenrigsministeriet ændres således, at juridisk bistand i forbindelse med gennemførelse af EU-udbud vedrørende udviklingsbistand fremadrettet konkurrenceudsættes. Sagsområdet udgør et årligt forbrug på ca. 3 mio. kr.


Læs ministerens orientering til Folketingets Retsudvalg vedr. ændringen af statens indkøbsstrategi

Læs pressemeddelelse

 

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Stine Rosenkilde
Stine Rosenkilde | Kommunikations- og webkoordinator | 33 43 70 22 | sro@danskeadvokater.dk


Kontakt

Stine er webredaktør på Danske Advokaters hjemmeside og hjælper desuden specialforeningerne med at udarbejde nyhedsmails og med at opdatere deres hjemmesider. 

 

Hun er ansvarlig for Danske Advokaters nyhedsmail og opdaterer vores medlemssystem. 

Læs mere…

Kontakt Stine Rosenkilde på tlf.

33 43 70 22