Velkommen   (0 lektioner)

Det sker i branchen

Her kan du læse om personer og begivenheder i branchen – eksempelvis ansættelser, jubilæer, runde fødselsdage, møder, arrangementer, receptioner, fusioner osv. Vi hører gerne fra dig, hvis du har en relevant nyhed

Som led i DLA Pipers fortsatte vækstambitioner, styrker vi partnerkredsen med udnævnelse af tre nye kapitalejere samt to associerede partnere.

29-01-2019
DLA Piper udnævner pr. 1. januar 2019 tre kapitalejere og to associerede partnere

Som led i DLA Pipers fortsatte vækstambitioner, styrker vi partnerkredsen med udnævnelse af tre nye kapitalejere samt to associerede partnere.

 

Nicholas Lerche-Gredal er pr. 1. januar 2019 optaget som kapitalejer. Nicholas har været partner i DLA Piper siden 2017 og beskæftiger sig primært med corporate finance, herunder nationale og internationale fusioner og virksomhedsoverdragelser (M&A), børs- og kapitalmarkedsret, selskabs- og fondsret, værdipapirhandel, finansieringsret, kommercielle kontrakter og corporate governance. Nicholas rådgiver nordiske og udenlandske virksomheder, kapitalfonde og finansielle virksomheder om virksomhedstransaktioner samt selskabs- og kapitalmarkedsforhold og har erfaring med ventureinvesteringer inden for et bredt udsnit af virksomhedssektorer.

 

Michael Klöcker er pr. 1. januar 2019 optaget som kapitalejer. Siden 2016 har han været partner i DLA Pipers afdeling for Litigation & Regulatory i København, hvor han er specialiseret inden for EU- og dansk konkurrenceret. Michael rådgiver særligt om dominerende virksomheder, konkurrencebegrænsende aftaler, fusionskontrol, statsstøtte, dawn raids samt compliance og undervisning. Endvidere rådgiver han inden for en række regulerede markeder, herunder navnlig inden for telecom, hvor han har indgående erfaring med markedsføringsretlige, forbrugerretlige og teleregulatoriske spørgsmål samt med udvikling af nye services inden for tele- og mediebranchen.

 

Ulrich Hejle er pr. 1. januar 2019 optaget som kapitalejer. Ulrich har været partner i Finance, Projects and Restructuring i København siden 2018. Han rådgiver danske og internationale klienter om alle aspekter af finansieringsret, herunder særligt akkvisitionsfinansiering, projektfinansiering og generel lånefinansiering samt obligationsudstedelser. Ulrich har særlig viden om og bred erfaring med strukturering af grænseoverskridende finansielle transaktioner og med de regulatoriske forhold for kapitalforvaltningsselskaber, hvor han løbende rådgiver formueforvaltningsvirksomheder.

 

Peter Neve er pr. 1. januar 2019 optaget som associeret partner i Corporate M&A i Aarhus. Peter beskæftiger sig primært med virksomhedsoverdragelser og selskabsret og har væsentlig erfaring med udarbejdelse og forhandling af kontrakter, hvor han bl.a. bistår klienter med udarbejdelse og forhandling af distributions-, agent-, IT- og licensaftaler. Derudover har Peter erfaring med medie- og markedsføringsret, og som et særligt fokusområde har han indgående kendskab til kinesiske retsforhold.

 

Thomas Høj Pedersen er pr. 1. januar 2019 optaget som associeret partner i Real Estate i København. Thomas er specialiseret i entrepriseret samt projektudvikling og har stor erfaring inden for ejendomstransaktioner. Gennem ca. 12 år har han bistået byggeriets forskellige aktører med udarbejdelse og forhandling af kontrakter og har desuden ført en lang række skønssager, garantiudbetalingssager samt rets- og voldgiftssager. Herudover er Thomas specialiseret inden for projektudvikling og har særligt de senere år beskæftiget sig med projektudvikling inden for nye boligformer så som bofællesskaber og seniorboliger.

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

Stine Rosenkilde
Stine Rosenkilde | Webredaktør | T: +45 33 43 70 22 | E: sro@danskeadvokater.dk


Kontakt

Stine er webredaktør på Danske Advokaters hjemmeside, men hjælper også de mange specialforeninger for advokater, der administreres i huset, med at udarbejde nyhedsmails og opdatere deres hjemmesider.

 

Stine har været med siden tiden i Advokaternes Serviceselskab. Mange store og små opgaver kommer forbi Stines bord, med alt fra nyhedsmails, Danske BOLIGadvokaters brevkasse og administrationen af vores medlemssystem.

 

Stine bliver flittigt brugt som korrekturlæser på stort og småt – og kan altid hjælpe til, hvis du har glemt dit password til hjemmesiden. 

Læs mere…

Kontakt Stine Rosenkilde på tlf.

33 43 70 22